Aalborg slamtorkningsanläggning. C.F. Møller. Photo: Ole Hein Pedersen

Aalborg slamtorkningsanläggning

Aalborg slamtorkningsanläggning är den första i sitt slag i Danmark. De skärpta miljökraven har lett till att spillvattenslam inte längre kan användas i lantbruket, och slamtorkningsanläggningen möjliggör i stället en hundraprocentig återvinning av restprodukten.
 Aalborg slamtorkningsanläggning. C.F. Møller. Photo: Ole Hein Pedersen
Fakta

Uppdragsgivare

Aalborg Kommune

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

47 ton avvattnat slam (med 25% torrsubstans)

År

2000

Ingenjör

Krüger A/S, Kampsax Geodan, Va Tech Wabag, Aage Christensen A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Anläggningen är helt automatisk, och torkningen sker i ett slutet system, som inte ger någon miljöpåverkan.

Den 21 meter höga anläggningen består av balkar och pelare i stål, och är placerad på en 6 meter djup betongkällare. Fasadbeklädanden är en kombination av blanka sinusplattor och svarta aluminiumkassetter i vågräta och lodräta fält. Fälten skiljs åt genom bockade aluminiumprofiler, samtidigt som de bryts av utskärningar som framhäver kompositionen. Fasaderna skapar ett elegant, grafiskt färgspel som speglar ljuset från himlen, samtidigt som de skiftar färg och karaktär med ljusets och årstidernas växlingar.

Läs mera

Fler projekt | Industri

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.