Havsvattenvärmepumpsbyggnad- Aalborg Forsyning. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Havsvattenvärmepumpsbyggnad- Aalborg Forsyning

Ny byggnad för havsvattenvärmepump vid Limfjorden bidrar till grön omställning genom både funktion och estetik.
 Havsvattenvärmepumpsbyggnad- Aalborg Forsyning. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Uppdragsgivare

Aalborg Forsyning

Adress

Vodskov, Denmark

Omfattning

54 572 m2

År

2023-2024

Entreprenör

A.Enggaard A/S

Ingenjör

Viborg Ingeniørerne

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Aalborg Forsynings nya havsvattenvärmepumpsbyggnad ligger i Norbis Park, ett innovativt centrum för att testa och utveckla grön energiteknik. Funktionellt utnyttjar sjövattenvärmepumpen energi från Limfjordens vatten för att producera varmt fjärrvärmevatten och är bland världens största naturligt kylda sjövattenvärmepumpar.

Byggnaden kännetecknas av sin förmåga att förmedla funktionen och kopplingen till fjorden genom platsspecifik arkitektur, säkert materialval och en hög grad av transparens. Besökarna får uppleva att byggnaden engagerar sig i sin gröna omgivning och anpassar sig till områdets arkitektur och natur i sitt uttryck.

Arkitektoniskt kännetecknas byggnaden av att den är uppförd i flera lättlästa lager, som både ”välkomnar” allmänheten och bibehåller byggnadens skala och funktion som teknisk struktur. Bottenvåningen är öppen och transparent med stora glaspartier som öppnar byggnaden mot omvärlden, vilket ger en inblick i tekniken och funktionerna som utförs inne i byggnaden. En modulär design, som går igen i de övre våningarna med tydliga vertikala och horisontella gränser, skapar flexibilitet och möjlighet att anpassas efter framtida behov.

En scenografisk ljusplan framhäver fasadernas skiktning på kvällen och skapar en välkomnande atmosfär.

Miljövänlig

De klimatvänliga kvaliteterna i projektets arkitektur återspeglas i materialen, som är hållbara och återvinningsbara. Saltvattenbeständiga aluminiumpaneler i vågform skapar en dynamisk effekt inspirerad av Limfjordens vågor. Dessutom används träbeklädnad som bidrar till en organisk och sensorisk upplevelse av byggnaden och förankrar den i grönområdet. Insektshotell i det modulära fasadsystemet förbättrar den biologiska mångfalden i området. Projektets fokus på synlighet, inbjudande utrymmen och strategiskt placerade sittplatser bidrar till att förmedla budskapet om grön omställning, främja samhällsengagemang och kunskapsdelning.

Den totala anläggningen i byggnaden består av tre 44 MW värmepumpsaggregat, som var och en är världens största baserade på naturliga köldmedier. Sammantaget inrymmer byggnaden en av världens största havsvattenvärmepumpar.

Läs mera

Fler projekt | Industri/Infrastruktur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.