Reno-Nord. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Reno-Nord

Skärpta miljökrav inom EU gjorde att det år 2002 blev nödvändigt att bygga en ny byggnad för förbränningslinjen på Reno-Nord Forbrændingsanlæg öster om Aalborg.
 Reno-Nord. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Reno-Nord

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

3 000 m²/126.000 m³ nybyggnad

År

2002-2005

Tävling

1:a pris i inbjuden tävling. 2002

Ingenjör

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Landskabskonsulenterne a/s

Pris
Pris
  • 1:a pris i inbjuden tävling. 2002

I uppdraget ingick, förutom att rita den nya byggnaden, även renovering av fasaderna, modernisering av befintliga byggnader och ombyggnad av administrationsbyggnaden.

Idag har den stora energianläggningen ett enhetligt men också modernare och ljusare utseende.

Den nya byggnadens fasad är indelad i tre skikt, vilket gör att storleken blir mindre påtaglig. Nederst finns en mörk bas i målad betong, i mitten ljusa metallplattor med vågig/korrigerad yta och överst ett horisontellt band av fönster, som ger goda dagsljusförhållanden långt in i den 126 000 m3 stora byggnaden. Högst upp på den 42 meter höga ugnen finns en plattform varifrån man kan njuta av en fantastisk utsikt över det nordjylländska landskapet.

Läs mera

Fler projekt | Industri

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.