Århus Sporveje Nord. C.F. Møller

Århus Sporveje Nord

Garagebyggnader och verkstäder för Aarhus Sporveje.
 Århus Sporveje Nord. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Århus Sporveje

Adress

Aarhus, Denmark

År

1953-1954

Collaborators

Rambøll og Hannemann

Garagebyggnader och verkstäder för Aarhus Sporveje. Taket är utvändigt upphängt i fem förspända järnbetongbalkar, vilket skapar ett fritt spann invändigt. Konstruktionen ger byggnaden en uttrycksfull industriell silhuett, med vita bågar som svävar elegant ovanför byggnaden, som en påminnelse om anläggningens funktioner. Takfönster finns mellan balkarna, vilket ger ett behagligt arbetsljus i hallarna.

Läs mera

Fler projekt | Industri

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.