GIS-bygninger. C.F. Møller. Photo: Helene Høyer Mikkelsen

GIS-bygninger

Energinet.dk har beslutat sig för att allmänt försköna den danska el-infrastrukturen, vilket betyder att de mycket ytkrävande utomhusanläggningarna ersätts med slutna gasisolerade ställverk - även kallade GIS (gas insulated switchgear).
 GIS-bygninger. C.F. Møller. Photo: Anne-Mette Hansen
Fakta

Uppdragsgivare

Energinet.dk

Adress

Denmark

Omfattning

1 650 m² (450 m² administration och 1200 m² teknisk hall)

År

2011-2013

Arkitekt

Arkitekt; C.F. Møller Architects, Projektering: Kærsgaard & Andersen

Landskap

C.F. Møller Architects

Tanken är att de nya tekniska byggnaderna, som vanligtvis ligger i det öppna landskapet, ska få en markant arkitektonisk profil, samtidigt som utformningen säkerställer maximal flexibilitet.

Till grund för byggnationen ligger ett modulsystem. Modulerna utgörs av lätta skal med lutande tak och en utvändig beklädnad som är diagonalt veckad, vilket säkerställer stabiliteten. Placerade efter varandra bildar modulerna en öppen lamellstruktur med en serie av trekantiga ljusinsläpp. Det ger ett varierat ljus i hallen, samtidigt som det blir möjligt att titta in i den karakteristiska GIS-anläggningen, som är byggnadens hjärta. Totalt sett ger lösningen en starkt skulptural och fasetterad byggnadskropp. Med det skiftande dagsljuset skapar vinklarna i byggnadens fasad hela tiden nya skuggformationer, så att utseendet varierar – dagen igenom, året runt.

Läs mera

Fler projekt | Industri

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.