Aarhus Hamn, Packhus 404 - Samskip. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Aarhus Hamn, Packhus 404 - Samskip

I anslutning till Aarhus Hamns nya hamn, ritat av C.F. Møller, har en av hyresgästerna – shippingföretaget Samskip – haft önskemål om ett nytt och större packhus. Packhuset har skapats med referenser till övriga C.F. Møller-packhus i Aarhus Hamn.
 Aarhus Hamn, Packhus 404 - Samskip. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Aarhus Havn

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

2 200 m²

År

2015-2016

Byggherrerådgivning

C.F. Møller

Entreprenör

NCC Construction A/S

Arkitekt

Design: C.F. Møller Architects, Projektering: Frost Larsen

Projektet är första etappen av en ny typ av packhus i hamnen, skapade med framtida utbyggnader i åtanke och med referenser till övriga packhus i hamnen. Huset är byggt över en praktisk konstruktion av stål med en hög, flexibel struktur bestående av två varierbara ramar. Medan den ena ramen är konstant, styrs den andra av behoven i varumottagningen och husets välfärds- och kontorsenhet. Med sin användning av alu-sinusplattor, kanalplast, svart-vita fibercementplattor samt diverse galvaniserade enheter följer materialen designen hos Aarhus Hamns nya hamncenter. Lagret har dessutom orange portar som en referens till andra lager i Aarhus hamn som ritats av C.F. Møller.

Packhustypen har särskilt fokus på en säker och behaglig arbetsmiljö, med generösa dagsljusförhållanden och välfärdsfaciliteter.

Läs mera

Fler projekt | Industri

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.