Aarhus hamn, marinbyggnad. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Aarhus hamn, marinbyggnad

Marinbyggnaden ligger på den norra, yttersta spetsen av Aarhus hamn, med utsikt över bukten, staden och den containerterminal som byggnaden ska serva.
 Aarhus hamn, marinbyggnad. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Aarhus Havn

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

710 m²

År

2000-2001

Entreprenör

Skanska

Ingenjör

Ingeniørfirmaet Allan Almbjerg Ingeniørfirmaet Henry Berthelsen

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Aarhus Kommuns Arkitekturpris. 2011

I marinbyggnaden finns kontor och diverse servicefaciliteter för dem som arbetar i hamnen. Arbetstiderna i hamnen är vitt skilda, och de olika behoven tillgodoses genom att byggnaden innehåller flera av varandra oberoende enheter. Gemensamma utrymmen skapar samtidigt möjligheter till möten.

Byggnadens form, med utsprång och passager, ger skydd mot det besvärliga klimatet längst ute på kajen, samtidigt som de skuggar de stora glaspartierna mot solen. Byggnadens betong och tegel påminner om hamnområdet i stort, och fungerar samtidigt som ett svar på de utmaningar som läget utgör.

Läs mera

Fler projekt | Industri

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.