Sanistål A/S, Taulov. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Sanistål A/S, Taulov

Danmarks största stållager utmärker sig inte bara genom sin storlek, som motsvarar ca. sex fotbollsplaner, utan också genom sitt utseende.
 Sanistål A/S, Taulov. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Sanistål A/S

Adress

Fredericia, Denmark

Omfattning

43 000 m² (administration/lager)

År

2006-2008

Entreprenör

E. Pihl & Søn

Ingenjör

Lindgaard

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Den rektangulära byggnaden med silvergrå aluminiumfasader vilar på en grund av svarta betongelement. På sidorna finns stora burspråk i glas, som bryter de långa linjerna samtidigt som de låter dagsljuset strömma in i hallen. Stålgaller på byggnadens fasader skapar skuggeffekter och ger en speciell karaktär åt byggnaden. Den speciella färgsättningen – framför allt gult, rött och blått – ger liv åt hela byggnaden (exempelvis är alla kranar i lagerhallen gula).

Förutom lager finns utrymmen för administration och omklädning samt personalrestaurang. Tanken är att komplexet så småningom ska kunna byggas ut.

Läs mera

Fler projekt | Industri

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.