Bestseller Logistikcenter Nord

 Bestseller Logistikcenter Nord. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Uppdragsgivare

Bestseller

Adress

Haderslev, Denmark

Omfattning

48000 m²

År

2009-2016

Det nya logistikcentret, vid E45 Haderslev, skall försörja klädföretaget Bestsellers butiker i hela Europa.

Centret är planerat i tre parallella rader omkring en huvudallé: Den ena raden innehåller en huvudingång, kontor och personalutrymmen samt ett område med avlastningsramper till lastbilar. Den andra raden innehåller en sorterings anläggning och den sista raden med ett fullautomatiskt miniload-lager.

Planlösningen ger den mest flexibla inredningen och gör det möjligt på sikt att utvidga logistikanläggningen till tredubbla storleken dvs 150.000 m².

Tanken har varit att skapa en industribyggnad som klarar av mer än de standardiserade logistikprojektets typiska lösningar – ett projekt, som har en stark identitet och som tillför en upplevelse till omgivningarna. Därför kommer de höga miniload-lagren att som skulpturala byggnader, beklädda med trälameller, och transparanta gavlar göra det möjligt att se kranarna i arbete från motorvägen. Överallt i byggnaden är det lagt vikt på att få in dagsljuset och skapa närhet till landskapet och utsikten till gårdsmiljöerna.

Det har varit stort fokus på hållbarhet i planlösningen, tex genom att återanvända byggnadsmaterial, liksom det är planen att använda förnyelsebar energi, tex biodiesel till uppvärmning. Området omkring centret, ca. 500.000 m² blir planerat som ett naturområde med ekskog, våtområden och områden för kor, vilket skapar grogrunden för en rik biologisk mångfald.

GÅ TILL MEDIA LIBRARY
VISA MER OM PROJEKTET

Team

Entreprenör

Züblin

Ingenjör

RAMBØLL A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Landscape

Andra samarbetspartners

TGW (Østrig) och Chrisplant (Danmark)(den helautomatiska sorteringsanläggningen)

Pris

 • The Plan Award - Honourable Mention. 2015
 • Finalist till Mipim Award. 2013
 • International Trimo Architectural Award, overall winner. 2012
 • Årets kontorsbyggnad i Danmark i tidsskriften Byggeri. 2012

Energi och miljö

Solceller/solvärme

Vakuumisolering

Energisnål byggnation

Energifönster

Gröna tak

Hållbar planering

Regnvattenanvändning

Sunt inomhusklimat

Referenser

 • 2015 Nordiska Projekt #1, p.12-15
 • 2013 Træ #8/13, p. 54-57
 • 2013 Architecture Culture # 390, p. 40-47
 • 2013 Detail, Englich Edition #02/13. p. 10
 • 2013 Urbanism and architecture 8.2013 #119, p. 68-75
 • 2012 Arkitekten #10, p. 2
 • 2012 Byggeri #10, p. 20-27
 • 2012 Byggeri #4, p. 10-13
 • 2012 Global Danish Architecture #7, p. 48-51
 • 2009 Byggeri #10, p. 38

Industri

MASCOT INTERNATIONAL

Det nya huvudkontoret, som kommer att samla Mascot Internationals aktiviteter under ett tak, blir ett markant landmärke vid motorvägen.

NY SPILLVATTENPUMPSTATION KLØVERMARKSVEJ

Danmarks största spillvattenpumpstation i Köpenhamn kombinerar bästa möjliga driftstekniska lösningar med en optimal och inspirerande fysisk arbetsmiljö

GREENWICH PENINSULA LOW CARBON ENERGY CENTRE

Kombikraftverk utformad som et konst- och arkitektur-samarbete till stadsutvecklingsområdet Greenwich Peninsula i London.

BESTSELLER LOGISTIKCENTER NORD

Logistikcenter som ska försörja klädföretaget Bestsellers butiker i hela Europa.

NY HAMNCENTRAL FÖR AARHUS HAMN

Nytt hamncenter med samlokalisering av administration, verkstäder, kundmottagning, offentlig restaurang, välfärdsfunktioner samt uthyrningsbara ytor till verksamheter.

AARHUS HAMN, PACKHUS 404 - SAMSKIP

Nytt packhus i Aarhus Hamn för shippingföretaget Samskip, med referenser till C.F. Møllers övriga design av packhus i Aarhus Hamn.

UPPSALA NYA KRAFTVÄRMEVERK

Uppsalas nya kraftvärmeverk är ett möte mellan stad, park och industri.

AUH, TRANSFORMATORSTATIONER

2 fristående 60/15kW transformatorstationer med nödströmsanläggning för försörjning av DNU.

DANSK BJERGNING OCH BUGSERING, DOMICIL

Huvudkontor samt ca. 1200 m2 verkstad och lager till Dansk Bjergning og Bugsering i Aarhus Hamn.

KOMPRESSORSTATION EGTVED

Det nya naturgasanläggningen består av fyra kompressorstationer med tillhörande servicebyggnader.

LOGSTAR - SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION DENMARK

Logistikcentrum i Randers för det franska byggföretaget Saint-Gobains danska leveranser.

GIS-BYGNINGER

Koncept för slutna gasisolerade ställverk - även kallade GIS (gas insulated switchgear).

GOBIGAS

Anläggning för produktion av biometan - projekt GoBiGas - där man via avbruten förbränning av främst skogsavfall framställer fordonsgas.

VESTAS A/S, RANDERS

Vindkraftverkfabriken Vestas A/S är byggd längs motorvägen mellan Randers och Aarhus.

AARHUS HAMN, GRÄNSKONTROLL

Den nya gränskontrollstationen i Aarhus hamn omfattar två avdelningar; en kontrollstation för veterinärmyndigheterna och en för skattemyndigheterna.

DAKA BIODIESELFABRIK

Ny produktionsanläggning för framställning av biodiesel.

SANISTÅL A/S, TAULOV

Danmarks största stållager.

SKIVE KRAFTVÄRMEVERK

Skive Kraftvärmeverk är placeret i landskapet på kanten vid infartsvägen till Skive - synligt både från fjorden, staden och närliggande bostadsområden.

BENT BRANDT

Huvudkontor för Bent Brandt, leverantör till storkök och restauranger.

BIOGASANLÄGGNING, HENRIKSDALS RENINGSVERK I STOCKHOLM

Biogasanläggning för rening av rågas vid Henriksdals Reningsverk i Stockholm.

GÄRSTADVERKET

Utbyggnad av befintligt kraftvärmeverk och sopförbränningsanläggning.

RENO-NORD

Nybyggnad för förbränningslinjen på Reno-Nord Forbrændingsanlæg öster om Aalborg.

GRUNDFOS

Konstruktion och projektering av en lång rad byggnader i Danmark och många andra länder.

PUMPSTATION OCH PERSONALBYGGNAD

Anläggningen består av fyra delar: personalbyggnad, pumpstation, kompressortorn och bräddningsanläggning.

AARHUS HAMN, PACKHUS 302 OCH 304

Packhus 302 och 304 med kall- och varmvattenlager och kontorsfaciliteter ligger i Aarhus hamns östligare delar.

GATEANLÄGGNING VID AARHUS HAMN

Gateanlæg for ind- og udgående landtrafik til havnens containerterminaler.

VESTAS VINGEFABRIK, NAKSKOV

Produktionsfaciliteter för tillverkning av vindkraftverk i Nakskov.

AALBORG SLAMTORKNINGSANLÄGGNING

Aalborg slamtorkningsanläggning är den första i sitt slag i Danmark.

AARHUS HAMN, MARINBYGGNAD

Marinbyggnaden ligger på den norra, yttersta spetsen av Aarhus hamn, med utsikt över bukten, staden och den containerterminal som byggnaden ska serva.

AARHUS HAMN, PACKHUS 35

Packhus för trävirkesföretag i Aarhus Hamn.

DADEKO

Tappningsanläggning med produktion, service och administration.

EGETÆPPER A/S

Administration och showroom för Egetæpper A/S vid Herning.

ÅRHUS SPORVEJE SYD

Garagebyggnader, verkstäder och klargöringshallar för Aarhus Sporveje.

ÅRHUS SPORVEJE NORD

Garagebyggnader och verkstäder för Aarhus Sporveje.