Århus Sporveje Syd. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod

Århus Sporveje Syd

Garagebyggnader, verkstäder och klargöringshallar för Aarhus Sporveje.
 Århus Sporveje Syd. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
Fakta

Uppdragsgivare

Aarhus Kommune

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

30 000 m²

År

1980-1984

Ingenjör

Rambøll & Hannemann A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Garagebyggnader, verkstäder och klargöringshallar för Aarhus Sporveje. Byggnaden består av en cortenstål-konstruktion med fackverk utanpå klimatskärmen, vilket tillsammans med färgsättningen skapar ett karakteristiskt och luftigt utseende.

Läs mera

Fler projekt | Industri

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.