Uppsala Nya Kraftvärmeverk. C.F. Møller

Uppsala Nya Kraftvärmeverk

Uppsalas nya kraftvärmeverk är en grön milstolpe i stadens historia, och minskar det tidigare kraftverkets CO2-utsläpp med 45 procent. Den arkitektoniska ambitionen har varit att bryta ned gränserna mellan stad, natur och industri och ge form åt en energiproduktion i allt bättre balans med sina omgivningar.
 Uppsala Nya Kraftvärmeverk. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Vattenfall AB

Adress

Uppsala, Sverige

Omfattning

8 000 m²

År

2014, tävling

Ingenjör

WSP

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Nivå

Verket är ett kompakt kraftcenter som består av fyra rektangulära utrymmen placerade tätt tillsammans på en kvadratisk grundritning. Varje utrymme omges av ett luftigt membran i form av semitransparenta lättviktsfasader som låter konturerna av verkets inre processer träda fram.

Runt omkring verket anläggs en energipark med biobränslen som poppel och hybridasp. – en avkopplande plats för medarbetarna och ett nytt besöksmål i ett längre grönt stråk som löper hela vägen från den historiska stadskärnan med hjälp av förbättrade gång- och cykelförbindelser.

Ett tydligt arkitektoniskt grepp är det varsamma åtskiljandet av de fyra utrymmena: Resultatet har blivit dramatiska klyftor mellan byggnaderna, som invändigt har omvandlats till luftiga och väl upplysta uppehållsområden. Matsalar, kontor och kontrollrum ligger som förlängningar av mellanrummen mellan byggnaderna och utgör en kontaktyta mot den omgivande parken.

Verkets högsta punkt – skorstenen – är omsorgsfullt utformad med ett rektangulärt tvärsnitt så att den ska upplevas vara så smal som möjligt i stadens historiska silhuett.

Läs mera

Fler projekt | Industri

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.