Skive Kraftvärmeverk

 Skive Kraftvärmeverk. C.F. Møller. Photo: Ole Hein Petersen

Uppdragsgivare

I/S Skive Fjernvarme

Adress

Skive, Denmark

Omfattning

1350 1350 m² nybyggnad + 2.600 m² ombyggnad

År

2004-2006

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2004

Skive Kraftvärmeverk är placeret i landskapet på kanten vid infartsvägen till Skive - synligt både från fjorden, staden och närliggande bostadsområden.

Anläggningens enkla design, former och markanta detaljer signalerar ”kraftstation” - endast detaljer som dörrar, fönster, olika våningar och nivåhöjder är tydliga i byggnadskroppen. Fasaden är klädd med koppar som under några år kommer att visa sin varma ton i materialets färg och så småningom övergå till en patinerad grön ton, fint färgspel i materialet och med ett vackert djup. Besökare kan uppleva den tekniska funktionen från gångbroar i flera våningar i dom stora hallarna. Anläggningens produktion är baserad på förgasning av biogas massa och är den första av sitt slag i världen.

VISA MER OM PROJEKTET

Team

Ingenjör

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Bruun & Sørensen, Aaen A/S, Carbona INC

Pris

 • Nominerat till Copper in Architecture Awards. 2007
 • 1:a pris i arkitekttävling. 2004

Referenser

 • 2011 L'industria delle construzione 420 p. 70 - 77
 • 2010 C3 Magazine #311
 • 2009 Il consumo della Cittá, p.90-91
 • 2008 A10 #22, p. 56
 • 2007 Arkitektur DK #2, p. 84-89
 • 2007 Byggeri #10, p. 44-47
 • 2007 Danske Ark Byg #3, p. 1, 6-8
 • 2007 Copper Forum p. 22-24
 • 2007 The Architectural Review 1328, p. 100

Industri

MASCOT INTERNATIONAL

Det nya huvudkontoret, som kommer att samla Mascot Internationals aktiviteter under ett tak, blir ett markant landmärke vid motorvägen.

NY SPILLVATTENPUMPSTATION KLØVERMARKSVEJ

Danmarks största spillvattenpumpstation i Köpenhamn kombinerar bästa möjliga driftstekniska lösningar med en optimal och inspirerande fysisk arbetsmiljö

GREENWICH PENINSULA LOW CARBON ENERGY CENTRE

Kombikraftverk utformad som et konst- och arkitektur-samarbete till stadsutvecklingsområdet Greenwich Peninsula i London.

BESTSELLER LOGISTIKCENTER NORD

Logistikcenter som ska försörja klädföretaget Bestsellers butiker i hela Europa.

NY HAMNCENTRAL FÖR AARHUS HAMN

Nytt hamncenter med samlokalisering av administration, verkstäder, kundmottagning, offentlig restaurang, välfärdsfunktioner samt uthyrningsbara ytor till verksamheter.

AARHUS HAMN, PACKHUS 404 - SAMSKIP

Nytt packhus i Aarhus Hamn för shippingföretaget Samskip, med referenser till C.F. Møllers övriga design av packhus i Aarhus Hamn.

UPPSALA NYA KRAFTVÄRMEVERK

Uppsalas nya kraftvärmeverk är ett möte mellan stad, park och industri.

AUH, TRANSFORMATORSTATIONER

2 fristående 60/15kW transformatorstationer med nödströmsanläggning för försörjning av DNU.

DANSK BJERGNING OCH BUGSERING, DOMICIL

Huvudkontor samt ca. 1200 m2 verkstad och lager till Dansk Bjergning og Bugsering i Aarhus Hamn.

KOMPRESSORSTATION EGTVED

Det nya naturgasanläggningen består av fyra kompressorstationer med tillhörande servicebyggnader.

LOGSTAR - SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION DENMARK

Logistikcentrum i Randers för det franska byggföretaget Saint-Gobains danska leveranser.

GIS-BYGNINGER

Koncept för slutna gasisolerade ställverk - även kallade GIS (gas insulated switchgear).

GOBIGAS

Anläggning för produktion av biometan - projekt GoBiGas - där man via avbruten förbränning av främst skogsavfall framställer fordonsgas.

VESTAS A/S, RANDERS

Vindkraftverkfabriken Vestas A/S är byggd längs motorvägen mellan Randers och Aarhus.

AARHUS HAMN, GRÄNSKONTROLL

Den nya gränskontrollstationen i Aarhus hamn omfattar två avdelningar; en kontrollstation för veterinärmyndigheterna och en för skattemyndigheterna.

DAKA BIODIESELFABRIK

Ny produktionsanläggning för framställning av biodiesel.

SANISTÅL A/S, TAULOV

Danmarks största stållager.

SKIVE KRAFTVÄRMEVERK

Skive Kraftvärmeverk är placeret i landskapet på kanten vid infartsvägen till Skive - synligt både från fjorden, staden och närliggande bostadsområden.

BENT BRANDT

Huvudkontor för Bent Brandt, leverantör till storkök och restauranger.

BIOGASANLÄGGNING, HENRIKSDALS RENINGSVERK I STOCKHOLM

Biogasanläggning för rening av rågas vid Henriksdals Reningsverk i Stockholm.

GÄRSTADVERKET

Utbyggnad av befintligt kraftvärmeverk och sopförbränningsanläggning.

RENO-NORD

Nybyggnad för förbränningslinjen på Reno-Nord Forbrændingsanlæg öster om Aalborg.

GRUNDFOS

Konstruktion och projektering av en lång rad byggnader i Danmark och många andra länder.

PUMPSTATION OCH PERSONALBYGGNAD

Anläggningen består av fyra delar: personalbyggnad, pumpstation, kompressortorn och bräddningsanläggning.

AARHUS HAMN, PACKHUS 302 OCH 304

Packhus 302 och 304 med kall- och varmvattenlager och kontorsfaciliteter ligger i Aarhus hamns östligare delar.

GATEANLÄGGNING VID AARHUS HAMN

Gateanlæg for ind- og udgående landtrafik til havnens containerterminaler.

VESTAS VINGEFABRIK, NAKSKOV

Produktionsfaciliteter för tillverkning av vindkraftverk i Nakskov.

AALBORG SLAMTORKNINGSANLÄGGNING

Aalborg slamtorkningsanläggning är den första i sitt slag i Danmark.

AARHUS HAMN, MARINBYGGNAD

Marinbyggnaden ligger på den norra, yttersta spetsen av Aarhus hamn, med utsikt över bukten, staden och den containerterminal som byggnaden ska serva.

AARHUS HAMN, PACKHUS 35

Packhus för trävirkesföretag i Aarhus Hamn.

DADEKO

Tappningsanläggning med produktion, service och administration.

EGETÆPPER A/S

Administration och showroom för Egetæpper A/S vid Herning.

ÅRHUS SPORVEJE SYD

Garagebyggnader, verkstäder och klargöringshallar för Aarhus Sporveje.

ÅRHUS SPORVEJE NORD

Garagebyggnader och verkstäder för Aarhus Sporveje.