Citybanan, Stockholm. C.F. Møller

Citybanan, Stockholm

Södra delen av Citybanan, en ny järnvägstunnel för pendeltåg som byggs under Stockholms innerstad. Den nya järnvägen kommer att ansluta till befintliga spår vid Stockholm Södra och Tomteboda.
Fakta

Uppdragsgivare

Trafikverket (Tidigare Banverket)

Adress

Stockholm, Sverige

Omfattning

25 000 m²

År

2009-2017

Ingenjör

WSP (Projektering bygghandling)

Arkitekt

Ahlqvist&Almqvist Ansvarig arkitekt, C.F. Møller Architects underkonsult till Link och WSP

På sträckan byggs två stationer, Station City vid Centralstationen och Station Odenplan. Båda stationerna kommer att ansluta till tunnelbanan. Tågtunneln är en viktig kollektivtrafiksatsning som kommer att öka spårkapaciteten genom centrala Stockholm. Projektet gynnar såväl den lokala pendeltågstrafiken och fjärrtågstrafiken, och därmed hela Stockholmsregionens framtida utveckling. Ahlqvist&Almqvist är ansvariga arkitekter för det samlade uppdraget och C.F. Møller underkonsult till Link och WSP för del av bygghandlingar för Station City.

Läs mera

Fler projekt | Infrastruktur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.