Motorvägen Kliplev-Sønderborg . C.F. Møller. Photo: Martin Schubert

Motorvägen Kliplev-Sønderborg

Projektet för 25 km ny motorväg mellan Kliplev och Sønderborg är det första i sitt slag i Danmark. Det handlar om ett OPP-projekt, ett offentligt-privat partnerskap, som omfattar projektering, anläggning och drift av vägen under 30 år – det senare något helt nytt.
 Motorvägen Kliplev-Sønderborg . C.F. Møller. Photo: Martin Schubert
Fakta

Uppdragsgivare

Vejdirektoratet

Adress

Sønderborg, Denmark

Omfattning

25 km, samt sjuv tilslutningsanläg

År

2009-2012

Entreprenör

Strabag, Züblin

Ingenjör

Gimsing & Madsen Grontmiij | Carl Bro

Landskap

C.F. Møller Architects

Vägen leder genom natursköna och starkt kuperade landskap, och passerar bland annat Dybbøl Mølle och Nybøl Mølle.

C.F. Møller ingår i konsortiet Kliplev Motorway Group, som fick i uppdrag att projektera och bygga vägen. C.F. Møllers roll i projektet har varit att bidra med implementering av helgjutna och innovativa designlösningar för vägbroar och vägräcken, samt att passa in vägen i landskapet genom bearbetning av terrängen samt plantering. En viktig målsättning har varit att projektet kan visa fram nya integrerade designlösningar för tvåspannsbroar och skyddsräcken, samt ny design för rondeller och dessas belysning.

Läs mera

Fler projekt | Infrastruktur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.