Värtaterminalen, Stockholm. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Värtaterminalen, Stockholm

Stockholms Hamnars passagerarterminal i Värtahamnen är ett arkitektoniskt och miljömässigt landmärke för den nya stadsdelen Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden.
 Värtaterminalen, Stockholm. C.F. Møller. Photo: Mark Hadden
Fakta

Uppdragsgivare

Stockholms Hamnar AB

Adress

Stockholm, Sverige

Omfattning

16 000 m² samt nytt tullområde på ca. 1 100 m²

År

2009-2016

Tävling

1:a pris i international arkitekttävling. 2010

Entreprenör

In3prenör AB

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Nivå Landskapsarkitekter

Konstnär

Konstnärlig utsmyckning: Stockholm Konst Konstnärer : Lisa Gerdin, Hans Rosenström, Matthias van Arkel och Pia Törnell

Andra samarbetspartners

Black Ljusdesign, Brandskyddslaget, Bbh Arkitekter & Ingenjörer

Pris
  • Green GOOD DESIGN™ Award. 2017
  • Nominerad til Trafikverkets arkitekturpris. 2017
  • Stålbyggnadspriset - hedersomnämnande. 2017
  • The Plan Award - Honourable Mention. 2017
  • WAF Award - shortlist. 2017
  • På ”shortlistan” för WAN Awards - Transport Sector. 2013
  • 1:a pris i international arkitekttävling. 2010

Terminalen hämtar sitt formspråk från den traditionella hamnarkitekturen med stora konstruktioner, vattnets böljande rörelser och verksamhetens flöden. Huvudidén är att koppla ihop hamnen och staden så att människor kan röra sig ut i hamnområdet. Genom att lyfta upp byggnaden till samma nivå som den omgivande staden skapas en tydlig koppling för gående, skiljt från trafik. Samtidigt utformas byggnadens takytor som ett publikt landskap med trappor, ramper och vindskyddade nischer. På taklandskapet kan passagerare och stockholmare promenera ut och ta del av färjorna, vattnet och den nya stadssiluetten.

Solenergi och bergvärme/-kyla tillvaratas genom integrerade system i byggnaden som gör det möjligt för terminalen att bli självförsörjande. Värtaterminalen ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Läs mera

Fler projekt | Infrastruktur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.