Aarhus Hamn, masterplan. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Aarhus Hamn, masterplan

C.F. Møller har under flera år arbetat som rådgivare och med planeringen av Aarhus Hamn - Danmarks största containerhamn där 8.000 fartyg årligen lägger till, med totalt 10 miljoner ton gods. 4000 personer arbetar varje dag i hamnen.
 Aarhus Hamn, masterplan. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Aarhus Hamn

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

150 ha

År

1995-1996 (masterplan), 1997-2014, 2018-

Ingenjör

Rambøll (hamn), COWI (trafikk)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Aarhus kommuns Arkitekturpris. 2011

Masterplanen som C.F. Møller arbetade fram 1995-1996, bildar ramen för den planerade utbyggnaden av hamnen med 150 hektar, där den övergripande tanken är att skapa större samhörighet mellan stad och hamn. Trots att en stor, modern hamn kräver ett tydligt avstånd från staden p.g.a. funktion, säkerhet och inte minst miljökrav, ger planen ändå invånarna en naturlig koppling till havet.

I samband med översiktsplanen har C.F. Møller ritat flera olika nya byggnader i hamnen, inklusive Packhus 302 och 304 [1999-2001], Aarhus hamnterminal [2000-2001], Aarhus hamnkontor [2000-2001] och senast ett nytt Hamncenter [2013-2014].

C.F. Møller har även tagit fram och arbetat igenom en MKB i samarbete med Aarhus landsting, Aarhus kommun, Aarhus Hamn och Rambøll. Kontoret samordnade undersökningar och studier inom följande områden, med fokus på utförandefasen:

- Detaljplanebestämmelser

- Fysisk och visuell koppling till staden

- Fysisk och visuell koppling till kusten och havet

- Utformning av den inre hamnen

- Utformning av bryggor, hamnar och kajer

- Analyser av samspelet med staden

- Skydd av mark och byggnader

- Kartläggning av områden för rekreation, bevarandevärden och naturskydd.

Läs mera

Fler projekt | Infrastruktur/Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.