Slussen. C.F. Møller. Photo: Foster+Partners og Berg Arkitektkontor

Slussen

Masterplanen för Slussen innebär att ett av Stockholms centrala områden nära hamnen omvandlas från en labyrintliknande trafikknutpunkt till en ny dynamisk och social samlingsplats. Det nya området har möjlighet till rekreationsaktiviteter både dagtid och kvällstid, året runt.
 Slussen. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Stockholm Stad

Adress

Stockholm, Sverige

Omfattning

130 000 m² - planområdet

År

2008-2013

Tävling

1:a pris i parallellt uppdrag. 2009

Ingenjör

ELU, Tyréns, Sweco

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Foster + Partners

Landskap

White Landskap, Space Scape

Andra samarbetspartners

FSD

Pris
Pris
  • 1:a pris i parallellt uppdrag. 2009

Området omfattar de havsnära miljöerna i det historiska Gamla Stan och Södermalm, med vattenslussen mellan Östersjön och sjön Mälaren som centrum.

Från en betongdjungel av vägar binds de två stadsdelarna nu samman av broar för fotgängare och cyklister till en blandning av nya offentliga platser och ett öppet och lättillgängligt hamnområde med tongivande arkitektur.

Hjärtat i det nya urbana vardagsrummet är en öppen vattenyta i form av vattenslussens två avtappningsbassänger. Vattentorget är ett område för fotgängare som inramas av de nya broförbindelserna och får energi genom de nya barerna och restaurangerna i hamnområdet.

Ett genomgående drag i masterplanens arkitektur är transparenta fasader som ger både inblick och utsikt och skapar samband mellan torgets puls och hamnområdets nya inomhusmiljöer. Som ett tydligt grönt element anläggs en mindre park med panoramautsikt över vattnet och båttrafiken.

Hela förutsättningen för omvandlingen av Slussens har varit en radikal förändring av trafikstrukturen – från ett labyrintliknade vägnät till en ny, förenklad struktur som tillgodoser fotgängarnas och cyklisternas behov snarare än biltrafikens. Samtidigt underlättar den nya trafikknutpunkten åtkomsten till tunnelbanan, busstationen och vattnet.

Läs mera

Fler projekt | Infrastruktur/Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.