Centralstaden - Stockholm Centralstation. C.F. Møller. Photo: Aesthetica Studio

Centralstaden - Stockholm Centralstation

Nya Centralstaden flätar samman resande, arbete, bostäder, kultur och näringsliv i en framåtblickande robust knutpunkt genom att förena dåtid, nutid och framtid under mottot ”Hylla Stockholm!”
 Centralstaden - Stockholm Centralstation. C.F. Møller. Photo: Aesthetica Studio
Fakta

Uppdragsgivare

Jernhusen

Adress

Stockholm, Sverige

Omfattning

160 000 m²

År

2021

Entreprenör

Jernhusen

Ingenjör

Atkins

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Elding Oscarson og Warm in the Winter

Landskap

C.F. Møller Architects och AJ Landskap

Stockholms Centralstation är Sveriges mest besökta plats och utvecklingen av stationen och stationsområdet ska föra samman staden och stötta ett ökat hållbart resande. I förslaget skapas nya karaktärsfulla platser, den gående människan prioriteras och stökiga miljöer präglade av biltrafik omvandlas. Stadens nya och återskapade gröna rum får träda fram där terrasserna blir en utvidgad del av stadens grönska. Fina, soliga platser för rekreation knyter Stockholm närmare världen.

Välkomnande station och tre nya stadskvarter

Den nya moderna stationsanläggningen respekterar den befintliga stationens kulturhistoriska värden och inspireras av dess former och symmetri. Målsättningen är att skapa en klimatneutral byggnation med träkonstruktioner som primärt konstruktionsmaterial.

Tre nya stadskvarter skapas, och mellan dem bildas gator, gränder och torg som alla plockar upp teman från Stockholm och dess intilliggande skärgård. Dessa platser fylls med grönska, vatten och publikt liv så att denna centrala del återigen får ett sprudlande stadsliv. Byggnaderna, orienterade längs järnvägen och Klara sjö, är omsorgsfullt placerade för att skapa långa vyer längs området och fina genomblickar tvärs. De är tydligt avläsbara samtidigt som de ödmjukt tar plats i sitt historiska sammanhang. Fasadernas puts och sten bär den omgivande stadens kulörer.

En vägvisare mot framtiden

Hela den nya Centralstaden präglas av ett hållbarhets- och klimatfokus. Inte bara utifrån den nya byggnationens klimatavtryck i produktion och drift, utan även programmatiskt och kulturellt. Centralstadens struktur och geografiska läge ger den stora möjligheter att rymma företag, verksamheter, institutioner och människor som drivs av den gemensamma ambitionen att sträva mot en bättre värld. Ovanpå Sveriges mest kollektivtrafiknära plats kan ett nytt industrikluster för hållbarhet skapas.

Läs mera

Fler projekt | Infrastruktur/Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.