Örebro Resecentrum. C.F. Møller

Örebro Resecentrum

Den svenska staden Örebro som ligger i triangeln mellan Stockholm, Oslo och Göteborg, är en viktig knutpunkt för hela regionen. Det nya resecentrumet binder ihop de östra och västra delarna av staden. En ny mötesplats med nya funktioner tillför liv, rörelse och trygghet till centrala Örebro.
 Örebro Resecentrum. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Örebro Kommun, Stadsbyggnad

Adress

Örebro, Sverige

År

2013

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 2:a pris i parallelluppdrag. 2014

Staden har bra förbindelser både till dom två storstäderna och till resten av landet genom bla motorvägar och tåg. Centrum i Örebro är däremot belastad av en otydlig infrastruktur med många gator och tågspår, som skapar komplikationer och delar upp staden i två delar. C.F. Møllers förslag förenklar trafiken och utvecklar denna uppdelning med ett nytt stråk, som kopplar ihop dom två stadsdelarna. Stråket utgår från Örebro Resecentrum, som blir en ny samlingsplats i staden.

För att skapa trygga ramar för fotgängare och cyklister gestaltas och utförs huvudstråket, Östra Bangatan, som grön stadsgata. Längs gatan byggs fler bostäder, kontor och offentliga verksamheter, så att ett aktivt och dynamiskt liv kan utvecklas i dom centrala delarna.

Örebro Resecentrums gamla stationsbyggnad görs om till café och restaurang och blir en viktig mötesplats. I förlängningen av byggnaden blir den anslutande vägen omvandlad till ett torg, som genom en svag sluttning fortsätter ner under tågspåren och upp på andra sidan, där gångtrafikanter och cyklister finns. I den norra änden förläggs långtidsparkering och landsvägsbussar med möjlighet att bygga ett höghus tex för kontor, hotell och konferenslokaler.

Läs mera

Fler projekt | Infrastruktur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.