Kulhuset, p-hus. C.F. Møller

Kulhuset, p-hus

Det nya parkerings- och aktivitetshuset Kulhuset i Sydhavnsområdet i Århus är format med en helt ny tanke om parkering, stadsliv och kommunikationer, och bidrar till stadsdelens omvandling.
 Kulhuset, p-hus. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Aarhus Kommune

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

18 150 m²

År

2020

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2020

Byggherrerådgivning

Bech Bruun

Ingenjör

MOE

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Nordland Arkitekter

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2020

Kulhuset är det nya parkerings- och aktivitetshuset vid Århus strandpromenad och den historiska Kulbroen (”kolbron”), som i framtiden ska omvandlas till ett upphöjt promenadstråk. Kulhuset är en unik blandning av modern infrastruktur och avkopplande stadsträdgård, som ger stadens invånare möjlighet till gemenskap kring idrott, kultur, lek och rekreation. Projektet omvandlar landskapet, som en gång täcktes av kolhögar, till ett grönt kuperat stadsrum med riktning mot en klimatvänlig framtid. Det är ett led i områdets förvandling från industriområde till ett levande, socialt och hållbart stadsområde. Med ett unikt läge där staden möter hamnen blir Kulhuset en ny unik destination i Århus, som förutom möjligheten till offentliga servicefunktioner inrymmer upp till 700 parkeringsplatser utspridda över husets närmare 20 000 m².

Stadens nya, aktiva och inbjudande parkeringshus

På bottenvåningen finns möjlighet att utveckla olika utåtriktade funktioner som exempelvis matkooperativ, lokalt entreprenörskap och utställningsytor. Husets hörn är indragna, för att skapa små inbjudande stadsrum av olika slag. Möjligheten att integrera många olika funktioner och aktiviteter ger en bred användning av huset, vilket gör Kulhuset till mycket mer än bara ett parkeringshus. På Kulhusets tak skapas ett sammanhängande upplevelselandskap som ger en ny förbindelse mellan staden och hamnen. Taket bildar ett spännande promenadstråk mellan grönsaksland, amfiteatrar, utsiktsplatser och träningsfaciliteter, men taket kan också användas för större evenemang som konserter, marknader och idrottsaktiviteter. På husets tredje våning, med direkt förbindelse till områdets historiska bro Kulbroen, etableras ett särskilt upphöjt stadsrum där Kulbroen och Kulhuset möts. Denna speciella plats blir till en direktlänk för pendlare på väg till och från Århus centralstation. Parkeringshusets fasad är konstruerad i enlighet med hållbarhetsprincipen Design for Disassembly. Fasaden är uppbyggd av restaurerade aluminiumplåtar med sinus- eller trapetsprofil samt återvunna material från befintliga byggnader, anläggningar och containrar i de omgivande hamnområdena.

Läs mera

Fler projekt | Infrastruktur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.