Operapaviljongen. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Operapaviljongen

Med Operapaviljongen, som rymmer 200 väntande personer, får Operans gäster och andra besökande på Holmen möjlighet att söka lä i väntan på ”havnebussen”, som färjan kallas.
 Operapaviljongen. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

110 m²

År

2009-2011

Entreprenör

HSM Industri

Ingenjör

Alectia A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

HSM Industri, Grenaa

Byggnaden utgår i sin form från den befintliga angörningsplatsens halvcirkel. Paviljongen har en fullständigt geometrisk, cirkulär form, och öppnar sig åt två håll, mot båtarnas angöringsplatser, samt mot landgången.

Det klara och enkla utseendet förstärks genom fasadens uppbyggnad. Den består av två band av koppar, mellan vilka det finns en glasfasad med 360 graders utsikt.

Det likaledes kopparklädda taket har en svag lutning, och är försett med ett asymmetriskt placerat, runt ljusinsläpp, vilket ger det en viss lätthet. Att hela byggnaden kan ses från operans foajéer har bidragit till att man varit angelägen om byggnadens arkitektoniska framtoning.

Kopparen har valts för att arkitektoniskt binda samman paviljongen med de vackra, kulturskyddade brovaktarhusen på Knippelsbro, Langebro och Sjællandsbroen. Kopparen åldras vackert och är beständig i den hårda miljön.

Det har även lagts ned möda på de maritima materialen och detaljerna, till exempel när det gäller mässingsräckena, ekgolvet och taket, samt bänken med dess speciella utformning.

Kopparpaviljongen kommer på kvällen att ha en ljussättning som ger en välkomnande känsla och signalerar fest såväl i hamnmiljön som inne i själva operahuset.

Läs mera

Fler projekt | Infrastruktur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.