Dagmarbroen på Slotsholmen. C.F. Møller

Dagmarbroen på Slotsholmen

Ett historiskt landskap och en kulturminnesmärkt bro i Skanderborg i Danmark håller på att återställas till sin forna glans, med en ny fotgängarlänk och tillgång till sjöstranden som gör området till ett utflyktsmål.
 Dagmarbroen på Slotsholmen. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Dagmars Brobisser

Adress

Skanderborg, Denmark

Omfattning

30 m

År

2021

Ingenjör

Atkins

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Den kulturminnesmärkta bron Dagmarbroen förbinder den gamla ön Slotsholmen med staden Skanderborg. Bron är ett historiskt monument och har varit ett attraktivt utflyktsmål i årtionden. Okontrollerad plantering, en bilbarriär och en betongförlängning av bron från 1960-talet skymmer och blockerar sikten på brons fasad och döljer därmed dess historiska betydelse.

Eftersom bron har ändrats från en huvudväg till en mindre trafikerad lokalväg är det möjligt att exponera den ursprungliga broytan och fasaden. Genom att ta bort bilbarriären och betongskiktet, som också smalnar av bron, ser den gamla granitbron ut som den gjorde när den byggdes 1937. Cykelbanan och vägbanan kommer att behållas på bron, med en ny fotgängarledning som läggs till via en fackverksbro på utsidan av Dagmarbroen. Gångbron svänger runt ett hörn så att fotgängarna kan se Dagmarbroens fasad med sin harmoniska bågformade öppning.

Nytt rekreationsområde

Det gamla landningsområdet vid sjöns strand har gjorts tillgängligt från Dagmarbroen via en trappa, och området framstår därmed som det ursprungliga landskapet runt bron. En sittplats vid sjön med bänkar och gräsyta kommer att anläggas och den gamla stenmuren längs sjöstranden kommer att restaureras.

Med rekreationsområdet vid vattnet och den nya fotgängarförbindelsen kan man se Dagmarbroen när man svävar i luften på den nya träbron eller när man har fast mark under fötterna på sjöstranden. Samtidigt visar renoveringen att Dagmarbroen är ett historiskt monument.

Läs mera

Fler projekt | Infrastruktur/Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.