Miljökonsekvensbedömning för Aarhus spårväg. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Miljökonsekvensbedömning för Aarhus spårväg

Aarhus inför som första stad i Danmark en spårvägslinje. Den miljövänliga, kollektiva transportformen har under senare år blivit allt vanligare i många storstäder, eftersom de lätta, elektriska tågen smidigt låter sig införlivas i det befintliga gaturummet.
 Miljökonsekvensbedömning för Aarhus spårväg. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Midttrafik, Aarhus Kommune

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

30 km, 21 hållplatser

År

2008-

Byggherrerådgivning

Cowi A/S

Ingenjör

Niras Grontmij|Carl Bro

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

C.F. Møller vann tävlingen om att utföra en miljökonsekvensbedömning. Uppdraget är att undersöka hur räls, elmaster och hållplatser rent arkitektoniskt kommer att påverka den urbana miljön och det öppna landskapet. Undersökningen omfattar en spårväg från Marselis Boulevard via Aarhus Hovedbanegård och hamnen, över Randersvej till Skejby och vidare via Lisbjerg till Lystrup. Ett infrastrukturellt ingrepp i denna skala ger en unik möjlighet att binda samman och förnya stadens viktigaste tillväxt- och förändringsområden, och på så sätt skapa nya förbindelser i staden.

Undersökningen av den visuella och estetiska påverkan sker via stads- och landskapsanalyser, med förslag till placering av spår samt bearbetning av det angränsande landskapet.

I uppgiften ingår också att ta fram designprinciper för utformning av bana, elmaster, stationer, perronger samt utrustning och broar. Avsikten är att tydliggöra den designmässiga potentialen, och att ge utrymme för förbättringar av den urbana strukturen som helhet. Målet är att kombinera en övergripande tematik med platsspecifika anpassningar och element.

Läs mera

Fler projekt | Infrastruktur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.