Aarhus Blueline . C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Aarhus Blueline

Landskapskoncept för den södra piren i den nya yttre hamnen i Aarhus, med stenrev, lagun och åtgärder för biologisk mångfald samt bastioner för fiske, sport och fritid.
 Aarhus Blueline . C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Uppdragsgivare

Aarhus Havn

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

4 ha.

År

2021-2023

Ingenjör

COWI

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Aarhus Blueline är ett nytt landskapskoncept som kommer att bli en annorlunda blågrön fokuspunkt i Aarhus som också stärker livet under vattnet. Aarhus Blueline aktiverar den södra piren i den nya yttre hamnen i Århus, med en böjd pir som integrerar en lagun, utkiksplatser och bastioner för fiske, sport och fritid. Samt större undervattensstenrev som ökar den biologiska mångfalden, och som samtidigt kan göra hamnområdet mer tillgängligt och upplevelserikt.

Aarhus Blueline tar dig långt ut i bukten och ger dig chansen att se både havet och staden från en helt ny vinkel. På så sätt kan hamnen bidra till stadens rekreationsflöde, på samma sätt som floddalen, Marselisskogarna och Risskov idag ramar in staden längs vattnet.

Aarhus Blueline kommer att skapas av olika zoner med mycket olika atmosfärer. Från den öppna och exponerade mullbiten till ett mer kuperat dynlandskap och en tätare planteringszon som ramar in området och skyddar det från industrihamnen med tätare och högre planteringar.

Det speciella med Aarhus Blueline är att blå och gröna naturelement har smält samman. Å ena sidan rör man sig genom och i utkanten av ett kustlandskap som förenar det öppna dynlandskapet och det tätare planterade planteringslandskapet. Å andra sidan kan du gå ända ner till vattnet och utforska den marina miljön.

Förbindelser över piren

Genom att omsluta havet på baksidan av piren skapas en lagunbiotop som blir ett unikt resmål i Aarhus. Lagunen är tänkt som en plats där barn och familjer kan komma och stanna och få en bättre förståelse för livet under havet.

Ett antal olika bastioner inbjuder till olika program längs och över piren. Du kan utforska revet, stanna och njuta av utsikten över bukten, fiska och dyka. Bastionerna är byggda av betong som lutar inåt och anpassar sig till pirens nivå, vilket skapar mindre nischer. I slutet av piren finns ett nytt utsiktstorn i trä där besökarna kan klättra upp och uppleva Aarhus 360 grader runt om, och det kan också fungera som ett domartorn för seglingstävlingar.

Aarhus Blueline har skapats i samarbete med danska Naturskyddsföreningen, danska Sportfiskarförbundet, Aarhus universitet och Aarhus kommun.

Läs mera

Fler projekt | Infrastruktur/Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.