Banekvarteret - Aarhus Centralstation. C.F. Møller. Photo: Beauty & the Bit

Banekvarteret - Aarhus Centralstation

Utvecklingsplan som täcker över befintlig bangård och skapar en grön, bilfri och levande stadsdel för alla.
 Banekvarteret - Aarhus Centralstation. C.F. Møller. Photo: Erik Nord Arkitekter
Fakta

Uppdragsgivare

DSB Ejendomsudvikling, Aarhus Kommune, Pension Danmark, MT Højgaard Projektudvikling

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

110 000 m²

År

2017-

Entreprenör

MT Højgaard

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Gehl ViaTrafik Aaen Engineering Niras

I över 100 år har Århus diskuterat en möjlig överdäckning av bangården vid Århus järnvägsstation för att koppla samman stadsdelarna i centrum som brutalt splittrades vid utbyggnaden av bangården 1935.

Översiktsplanen för bangårdskvarteret binder samman staden igen och skapar en helt ny stadsdel som blir en av världens mest hållbara och uppfyller både internationella, nationella och kommunala klimatmål. Stadsdelen bygger på ett urbant och arkitektoniskt koncept som omfamnar och skapar en förbindelse mellan områdets framtida stadsliv, stadsrummet och byggnaderna. Stadsdelen kommer att bli grön med träd, buskar, fasadplanteringar och trädgårdar på tak och mark, vilket öppnar upp för ett samspel mellan de som bor i området och de som bara passerar igenom.

Där det tidigare bara fanns plats för bangårdens tåg ger överdäckningen utrymme för allt – tåg, parkeringsplatser för bilar och cyklar, nya grönområden, plats för nya bostäder och arbetstillfällen, och en helt bilfri stadsmiljö med gränder, gator och stadsrum som återförenar Frederiksbjerg och Midtbyen.

Grön oas

I mitten av det nya kvarteret samlar ”Bangården”, som en grön oas i det urbana rummet, unga och gamla, boende och gäster för friluftsliv, aktiviteter och gemenskap, och genom bebyggelsen ringlar sig området som en grön förbindelse med omvägar och anslutningar till de närliggande stadsdelarna. Klimatvänliga material och klimatneutrala byggnader, byggda i lättviktskonstruktioner med exempelvis trä, är integrerade i översiktsplanen.

Områdets utveckling är utformad med hög arkitektonisk kvalitet som anpassats Århus unika DNA och historia och de omgivande stadsdelarnas särprägel. Bangårdsområdet möter därmed ett nära sammanhang vid Kriegersgade och Hallsti med lägre radhus, medan ett enda höghus som markör mot Bruuns Bro markerar områdets möte med den mer urbana stadskärnan. På Solnedgångstorget på Frederiksbro skapas en ny mötesplats där människor kan se solen gå ner över godsbanan året om.

Läs mera

Fler projekt | Infrastruktur/Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.