Lunds centralstation. C.F. Møller. Photo: Luxigon

Lunds centralstation

Lunds Centralstation är en av Sveriges mest trafikerade järnvägsstationer och den nya stationen skapar förutsättningar för en spännande mötesplats i staden.
 Lunds centralstation. C.F. Møller. Photo: Luxigon
Fakta

Uppdragsgivare

Jernhusen AB, Trafikverket och Lund kommun

Adress

Lund, Sverige

Omfattning

26 000 m²

År

2017-

Tävling

1:a pris Parallellt uppdrag. 2018

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Elding Oscarson

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
  • 1:a pris Parallellt uppdrag. 2018

Arkitekturen samspelar med närområdet och tillför en karaktärsfull siluett, synlig från flera olika håll i staden. Själva stationen ska utvecklas till en modern mötesplats och infrastrukturell nod i Lund och för regionen. Förslaget innefattar en ny stationsbyggnad, nya byggnadsvolymer innehållande kommersiella lokaler samt en renovering och flytt av den befintliga tullbyggnaden från 1800-talet.

Den nya stationsbyggnaden är utformad som en modern mötesplats med inspiration från Lunds byggnadstradition och stationsbyggnader internationellt. Ett sammanhållet tak och en bred bro över spåren binder ihop de östra och västra delarna av Lund. Brons generösa mått tillåter för kommersiella program ovanför spåren och skapar ett nytt vardagsrum med utblickar över spårområde och Lunds stad.

Läs mera

Fler projekt | Träbyggnader/Infrastruktur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.