Tofta skjutfält. C.F. Møller

Tofta skjutfält

Svenska försvaret utökar sin kapacitet med 24 500 m² nya lokaler för Försvarsmakten på Gotland.
 Tofta skjutfält. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Fortifikationsverket

Adress

Gotland, Sverige

Omfattning

24 500 m²

År

2016-

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2016

Entreprenör

Peab & Skanska

Ingenjör

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Rambøll

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2016

Nya kontor, utbildningslokaler, träningsfaciliteter, skärmtag samt verkstäder för motorfordon och en vaktbyggnad är på god väg för det svenska försvaret. De nya lokalerna är ett led i upprättandet av en ny enhet på Gotland med fokus på mekanik och stridsvagnar.

Syftet med förslaget var att skapa en enkel och tydlig struktur som tar hänsyn till omgivningen och platsens befintliga kulturarv. Estetiken tar utgångspunkt i begreppet kamouflage, där byggnaderna reflekterar och imiterar sin omgivning.

Ljuset får en huvudroll i byggnaderna. Ljusinsläpp och tät kontakt med naturen ska göra att det blir en upplevelse, för anställda och besökare, att vara där. Det läggs stort fokus på akustik och den goda arbetsmiljön, då mötesplatser och platser för social samvaro har hög prioritet inom Försvarsmakten. Flexibilitet står också i första rummet. Materialvalen gör rummen flexibla och möjliga att ändra med tiden, så att byggnaderna kan anpassa sig till utvecklingen vid Tofta Skjutbana över tid.

Läs mera

Fler projekt | Infrastruktur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.