Gotlands Garnison. C.F. Møller. Photo: Jonathan Öhrman

Gotlands Garnison

Gotlands regemente P18 är ett helt nytt pansarregemente beläget på Gotland. Arkitekturen speglar verksamhetens flöde och omgivningar, vilket tillsammans skapar en unik arkitektur och framstår som mönsterbildande för framtida försvarsbyggnader.
 Gotlands Garnison. C.F. Møller. Photo: Jonathan Öhrman
Fakta

Uppdragsgivare

Fortifikationsverket

Adress

Gotland, Sverige

Omfattning

24 500 m²

År

2016-

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2016

Entreprenör

Peab & Skanska

Ingenjör

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Rambøll

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2016

Efter vinst i den arkitekturtävling som Fortifikationsverket utlyste 2016 har C.F. Møller ansvarat för den arkitektoniska utformningen. Genom att förvalta tävlingsförslagets motto ”Kamouflage” har byggnader och anläggningar formats i tätt samspel mellan landskap, topografi och verksamhetens förutsättningar.

Regementets byggnader ligger tillbakadragna från vägen i ett landskap där öppen alvarmark möter gles tallvegetation. En förhållandevis stor anläggning har formats och fått en självklar plats i landskapet. Bevarad och kompletterad vegetation ger en miljö där natur- och kulturlandskapets grunddrag bibehålls. Grunden för byggnadernas gestaltning står att finna i detta landskap och i verksamhetens innehåll.

Upplägget är ett motorområde i söder som gradvis övergår i ett kasernområde i norr. De ligger i fil, med skjutfältet i förlängningen, en organisation som utgår från verksamhetens flöden.

Saklig och robust arkitektur

Byggnader för fordon och maskiner är tydliga volymer där fasadernas falsade plåt återspeglar tallarnas vertikalitet och ljusspel. Matsal, idrottshall, administration och andra verksamheter med människor i centrum har fasader som domineras av grånande trä. Tallarnas material möter kalkberggrundens färger och ljus. Byggnader med höga säkerhetskrav får sitt uttryck direkt från markens kalksten och är utförda med en ljuspigmenterad betong.

Verkstädernas sakliga och robusta arkitektur svarar härigenom väl mot deras funktion. Mot detta står kasernområdets ljusa, enkla volymer med ribbverk av trä på fasaderna. På så vis markeras de olika byggnadernas innehåll tydligt och stämningsfullt, samtidigt som materialen reflekterar sin uppgift och sin omgivning.

Läs mera

Fler projekt | Infrastruktur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.