Värtaterminalen, Stockholm

 Värtaterminalen, Stockholm. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Uppdragsgivare

Stockholms Hamnar AB

Adress

Stockholm, Sverige

Omfattning

16000 m² samt nytt tullområde på ca. 1100 m²

År

2009-2016

Tävling

1:a pris i international arkitekttävling. 2010

Stockholms Hamnars passagerarterminal i Värtahamnen är ett arkitektoniskt och miljömässigt landmärke för den nya stadsdelen Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden.

Terminalen hämtar sitt formspråk från den traditionella hamnarkitekturen med stora konstruktioner, vattnets böljande rörelser och verksamhetens flöden. Huvudidén är att koppla ihop hamnen och staden så att människor kan röra sig ut i hamnområdet. Genom att lyfta upp byggnaden till samma nivå som den omgivande staden skapas en tydlig koppling för gående, skiljt från trafik. Samtidigt utformas byggnadens takytor som ett publikt landskap med trappor, ramper och vindskyddade nischer. På taklandskapet kan passagerare och stockholmare promenera ut och ta del av färjorna, vattnet och den nya stadssiluetten.

Solenergi och bergvärme/-kyla tillvaratas genom integrerade system i byggnaden som gör det möjligt för terminalen att bli självförsörjande. Värtaterminalen ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

GÅ TILL MEDIA LIBRARY
VISA MER OM PROJEKTET

Team

Entreprenör

In3prenör AB

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Nivå Landskapsarkitekter

Konstnär

Konstnärlig utsmyckning: Stockholm Konst
Konstnärer : Lisa Gerdin, Hans Rosenström,
Matthias van Arkel och Pia Törnell

Andra samarbetspartners

Black Ljusdesign, Brandskyddslaget, Bbh Arkitekter & Ingenjörer

Pris

 • Green GOOD DESIGN™ Award. 2017
 • Nominerad til Trafikverkets arkitekturpris. 2017
 • Stålbyggnadspriset - hedersomnämnande. 2017
 • The Plan Award - Honourable Mention. 2017
 • WAF Award - shortlist. 2017
 • På ”shortlistan” för WAN Awards - Transport Sector. 2013
 • 1:a pris i international arkitekttävling. 2010

Energi och miljö

Dagsljus och solinsläpp

Solceller/solvärme

Energisnål byggnation

Energifönster

Gröna tak

Hållbar planering

Bullerreducering

Vindenergi

Certifierad byggnad

Referenser

 • 2015 Nordiska Projekt #1, p.12-15
 • 2013 Creative Diagram In Architecture, p. 192-193
 • 2011 MARK, # 30, 2011 p. 14-15
 • 2011 RUM 12/2011 p. 65
 • 2011 Architecture Competition Works p. 278 - 285
 • 2010 Arkitekten p. 12
 • 2010 Arkitektur 6/10 s. 54
 • 2010 Archiworld #185- 2010 side 156 - 161
 • 2010 C3 #314 Skin Talks, Elementary Society, Landscape for Voluntary Exiles, S. 26 - 28 og 210

Infrastruktur

ENERGI-, KLIMAT- OCH MILJÖPARK

Parken är en unik fusion av energiproduktion, vattenrening, resursåtervinning samt klimatanpassning, utformad som ett offentligt och lärande rekreationslandskap.

FERNBAHNHOF HAMBURG-ALTONA

Nya station i Altona, Hamburg, der står som ett visionärt landmärke – både för Altona och för hela Hamburg. Stationen spelar en aktiv roll i den urbana utvecklingen av Altona Nord.

HANGAR - AALBORG FLYGPLATS

Ny hangar främjar expansionsplanerna för Ålborgs flygplats med bättre faciliteter för medarbetare och kapacitet att hantera fler och större flygplan i en modern arkitektonisk miljö.

LUNDS CENTRALSTATION

En modern mötesplats och infrastrukturell nod, båda i Lund och för regionen, med en ny stationsbyggnad, nya kommersiella lokaler, restauranger och hotell, samt en renovering och flytt av den befintliga tillbyggnaden från 1800-talet.

AARHUS HAMN, MASTERPLAN

Masterplan för 150 ha utveckling och omdisponering av Aarhus Hamn.

TOFTA SKJUTFÄLT

Nya faciliteter for at utöka Försvarsmaktens kapacitet på Gotland.

CITYBANAN, STOCKHOLM

Södra delen av Citybanan, en ny järnvägstunnel för pendeltåg under Stockholms innerstad.

KULTURBRO-AALBORG

En ny gång- och cykelbro, sammanbyggd med den befintliga järnvägsbron över Limfjorden.

VÄRTATERMINALEN, STOCKHOLM

Stockholms nya färjeterminal för den fasta färjeförbindelsen till Finland och Baltikum.

ÖREBRO RESECENTRUM

Förslag till nytt resecentrum i Örebro der förenklar trafiken och utvecklar denna uppdelning med ett nytt stråk och kopplar ihop dom två stadsdelarna.

SLUSSEN

Masterplan för området vid Slussen i Stockholm som binder ihop Södermalm och Gamla Stan.

MOTORVÄGEN KLIPLEV-SØNDERBORG

Landskaps- och brodesignløsningar för 25 km ny motorväg mellan Kliplev och Sønderborg

TÄVLING FÖR VÄSTHAMNEN, HELSINGBORGS HAMN

Projekttävling om att utforma och gestalta Helsingborgs Hamn AB's containerterminal till en modern och effektiv terminal.

OPERAPAVILJONGEN

Med Operapaviljongen, som rymmer 200 väntande personer, får Operans gäster och andra besökande på Holmen möjlighet att söka lä i väntan på ”havnebussen”, som färjan kallas.

CWO P-HUS

P-hus som rymmer ca 350 parkeringsplatser.

MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING FÖR AARHUS SPÅRVÄG

Uppdraget är att undersöka hur räls, elmaster och hållplatser rent arkitektoniskt kommer att påverka den urbana miljön och det öppna landskapet.

AKERSHUS UNIVERSITETSSJUKHUS (NYE AHUS), PARKERINGSHUS

Parkeringshuset vid Akershus universitetssjukhus har plats för ca. 1300 bilar och används av sjukhusets anställda samt besökande.

P-HUS OG ADMINISTRATION, BILLUNDS FLYGPLATS

P-hus och administrationsbyggnad i anslutning till en ny terminal vid Billunds flygplats.