ARC Amager Resurscenter - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

ARC Amager Resurscenter - workplace design

I ett flackt landskap reser sig en monumental byggnad upp och skapar en stark kontrast till sin omgivning. Denna kontrast fortsätter i ARC:s administrationsdel. Här möts en varierad personalstyrka av administrativ och operativ personal i en kontorsmiljö där den mänskliga skalan och de varma materialen står i kontrast till den enorma byggnadens industriella estetik.
 ARC Amager Resurscenter - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Uppdragsgivare

ARC

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

4 000 m²

År

2015-2017

Byggherrerådgivning

C.F. Møller Architects

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Workplace Design

Designkonsult för inredningen av ARC:s administrativa områden, inklusive reception, matsal, möteslokaler och kontorsvåningar.

Förberedelse av scenarier för den rumsliga organisationen av sektionen och fastställande av placeringen av lätta innerväggar runt mötesrum och kontor. I den rumsliga organisationen används lager för att skapa små och mer intima hörn och vrår som ett svar på byggnadens enorma skala och för att göra fasaden och matsalen tillgängliga under hela dagen för att minska trycket på öppna arbetsområden och mötesrum.

Utveckling av ett designkoncept där möbler och ytor ska förmedla en berättelse om hållbarhet, vilket är viktigt för ARC:s identitet, baserat på temana robusthet, återanvändning och variation. Detaljerad utformning av alla områden utifrån utvalda designparametrar som ställer specifika krav för anbudsförfarandet. Genomförande av efterföljande leverantörsutbud och förhandlingar.

Möblerna skapar en koppling mellan det industriella och det naturliga, och med arbetsstationerna placerade på byggnadens högsta punkt väljs kontorsmöbler för sitt skylineuttryck. Mötesrum och stödlokaler möbleras med möbler som är flexibla, hållbara eller lätt nedbrytbara och med varma, iögonfallande färger för att bryta upp processhallens industriella material.

Växt- och folieprojekt, där växter väljs specifikt för byggnaden, med associationer till skogsområden i den danska naturen och där foliernas molnliknande uttryck hänvisas till den höga skalan. Växterna placeras i säckar för att skapa ett mjukt möte med den hårda betongen.

Utarbetande av placeringsplaner för placering av organisationens administrativa personal.

Processhantering och användarinvolvering

Utarbetande av processplanering för processen fram till idrifttagningen. Underlättande av styrgruppsmöten och projektgruppsmöten samt deltagande av ledningsgruppen via dialogmöten.

Anordnande av styrgruppsmöten där betydelsen av hållbarhet för ARC klargörs. Underlättande av workshops baserade på DGNB:s tre parametrar för att säkerställa att önskan om hållbarhet genomförs på ett meningsfullt sätt.

Datainsamling och genomförande av behovsanalyser utifrån processen för föregående engagemang samt registrering av befintliga förhållanden.

Läs mera

Fler projekt | Workplace Design

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.