Aarhus Universitetspark

 Aarhus Universitetspark. C.F. Møller

Bygherre

Undervisningsministeriet Byggedirektoratet

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

42 ha samlet

År

1931, 1979-

Aarhus Universitets bygninger er placeret omkring en markant morænekløft, hvor de enkelte institutter og fakulteter tegner et glidende dynamisk forløb i skråningernes længderetninger, startende med hovedbygningen ved Ringgaden til afslutningen nær bymidten ved Nørreport.

Arkitektkonkurrencen om universitetet blev vundet af arkitekterne Kay Fisker, C.F. Møller og Povl Stegmann i 1931, og efter Stegmann og senest Fiskers fratrædelse af samarbejdet i 1942 har C.F. Møller siden tegnet næsten alle universitetets bygninger frem til i dag. Selve landskabsplanen blev udarbejdet af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen, og den løbende udvikling og tilpasning af parkens landskab foregik indtil dennes død i 1979 i et tæt samarbejde med C.F. Møller og stadsgartneren i Århus.

Efterfølgende har C.F. Møller overtaget og videreført den oprindelige landskabsplan i samarbejde med universitetets gartnere og tekniske forvaltning. Den løbende udvidelse af universitetet med nye bygninger i parken er udført i respekt for den landskabelige hovedidé, ligesom parkens landskabskiler og udsigtspunkter gennem omhyggelig udtynding og pleje efterhånden fremtræder med fuld styrke og tilfører universelle kvaliteter for hele byen.

De enkelte landskabsprojekter er alle udformet i tråd med de oprindelige intentioner med parkens overordnede disponering, materialeholdning og anvendelse. Projektspecifikke løsninger til hvert have-og landskabsrum har resulteret i nye variationer og nytolkninger i anvendelsen af parkens fire overordnede byggesten: slyngede teglmure, klinkebefæstede flader, egetræer og græs.

Projekterne har sikret bedre adgangsforhold til bygninger og optimeret areal anvendelse ligesom der er udviklet udemøblement og affaldshåndtering specifikt til anvendelse i Aarhus Universitetspark.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C. Th. Sørensen og C.F. Møller Landscape

Landskab

CERES-GRUNDEN, MASTERPLAN OG LOKALPLAN

Transformation af Ceres-bryggeriets areal i midtbyen til en helt ny levende bydel med erhverv, boliger, uddannelsesinstitutioner, kulturelle funktioner og bypark.

NORDHAVNSØERNE - CIS VANDAKTIVITETER

Nordhavnsøerne er en park på vandet, der forbinder den nye Copenhagen International School med Nordhavnen og knytter Nordhavnen og København tættere sammen.

SLOTTSSKOGSRINGEN

Et socialt mødested i form af et mangfoldigt og aktivt parkrum, der favner den brede befolkning og inspirerer til mere leg, bevægelse og nærhed til naturen.

SPRINGFIELD PARK

Nyt offentligt parkområde på et tidligere golfbaneareal i det sydvestlige London.

STORKEENGEN

Klimatilpasningsprojekt i Vorup ved Randers, der ikke kun sikrer mod fremtidige oversvømmelser, men også bringer den unikke natur langs Gudenåen tættere på Randers.

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE, LANDSKAB

Med naturen og vandet som fremtrædende urbant karaktertræk skabes ny klimatilpasset landskabspark, der aktiverer og forbinder sygehuset med landskabet og byen omkring.

AARHUS UNIVERSITETSPARK

Universitetspark anlagt i 1930'erne og siden løbende renoveret og udvidet med nye udearealer i tråd med parkens overordnede disponering, materialeholdning og anvendelse.

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL - LANDSKAB

Et legende landskab omkring den nye Copenhagen International Schoool i Nordhavn danner ramme om leg og udfoldelse for alle skolens alderstrin.

BESTSELLER KONTORHUS, LANDSKAB

Udearealer, grønne gårdatrier og design af taghaver i forbindelse med Bestsellers kontorbygning på Aarhus havn.

CAMPUS KOLLEGIET ODENSE, LANDSKAB

Forplads og kollegiepark til Odense Universitetskollegium med opholdsrum til sport og mulighed for at nyde aftensolen fra terrasser og siddetrapper langs den eksisterende sø.

AALBORG HAVNEFRONT - AREALER MUSIKKENS HUS

Masterplanen for anden etape af Aalborg Havnefront bygger på principperne fra første etape med promenaden som samlende element og er desuden inspireret af klitternes møde med den flade forstrand.

LANDSKAB FOR VÆKSTHUS I BOTANISK HAVE, AARHUS UNIVERSITET

Ind- og udvendigt landskab i forbindelse med udvidelse af Væksthuset i Botanisk Have i Aarhus.

AALBORG HAVNEFRONT

Helhedsplan for Aalborg Havnefront, der med bl.a. en havnepromenade genskaber forbindelsen mellem Limfjorden og byens middelaldercentrum.

ATHLETES VILLAGE, PLOTS N13 OG N26 PODIUM GARDENS

Landskabsudformning af hævede gårdrum som genskaber tabt diversitet i et tidligere rigt økologisk miljø.

BESTSELLER LOGISTIKCENTER NORD - LANDSKAB

Masterplan og landskabsudformning til moderne bæredygtigt storskala-industrianlæg i det åbne land.

BATTERIET SIXTUS

Sikring og istandsættelse af det fredede fæstningsanlæg Batteriet Sixtus på Holmen.

HOSPICE DJURSLAND, LANDSKAB

Sanse- og atriumhave i forbindelse med Hospice Djursland.

DARWIN CENTRE FASE 2, LANDSKAB

Have udformet som amfiteater danner ramme om forsamlinger, udeundervisning og events.

VVM FOR AARHUS LETBANE

VVM-redegørelse for letbane på strækningen Aarhus-Skejby-Lisbjerg-Lystrup.

CUTTY SARK GARDENS

Forslag til reorganisering af byrummet omkring det fredede Cutty Sark sejlskib.

AMERIKA PLADS - UDEAREALER OG P-KÆLDER

Belægninger, pladser og p-anlæg på det nye byområde på Sdr. Frihavn, København.

FARSØ BYMIDTE

Helhedsplan for sammenhængende byfornyelse af Farsø bymidte.

KIRKEPLADSEN I HOLSTEBRO

Omdisponering og fornyelse af arealerne omkring Holstebro Kirke og hovedindgangen til Holstebro Rådhus og Bibliotek.

HADERSLEV FJORDPARK

Fjordparken er en del af C.F. Møllers masterplan for den gamle industrihavn.

NORDLYSET, LANDSKAB

Gårdrum med organisk formet, frodigt beplantet opholdshave for beboerne.

GRAVENE HADERSLEV

Omlægning af Haderslevs centrale plads fra parkering til bytorv.

GÅGADERNE I HOLSTEBRO

Renovering af gågader og stræder i Holstebro bycenter.

TUBORG NORD - KANALPROJEKTET

Udforming af kanaler, pladser og broer i den nye bydel Tuborg Nord.