Affaldssorteringspunkter i København. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen

Affaldssorteringspunkter i København

Den overordnede ambition har været at forene krav og ønsker til byens nye affaldsssorteringspunkter i et stærkt og nutidigt designkoncept.
 Affaldssorteringspunkter i København. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen
Fakta

Bygherre

Københavns Kommune

År

2020-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Præmiering
Præmiering
  • 1. præmie i designkonkurrence. 2020

Product Designafdelingen i C.F. Møller Architects står bag Københavns Kommunes affaldssorteringspunkter til sortering af husholdningsaffald i byrummet, der skal hjælpe med at nå kommunens 2024 genanvendelsesmål.

Form og udtryk er gennemgående for de tre affaldsløsninger, der skaber en genkendelig identitet på tværs af byen, uanset typen af affaldsløsning. Produkterne får deres karakter af enkeltkrumme flader, der for alle tre løsninger møder hinanden med de samme vinkler, hældninger og rundinger. Dette greb understøtter kommunens ønske om skalerbarhed, og samtidig bidrager det til at opløse enhedens volumen, så den enkelte affaldsløsning opleves mindre, og lettere at komme omkring.

Synlighed og indpasning

De enkelte affaldsløsninger optræder ens uanset fraktion, idet indkastet er skjult bag en låge, som betjenes og ser ud på samme måde. Dermed bliver det ikke indkastets from, men den grafiske bearbejdning af fronten, der tydeligt og entydigt kommunikerer med brugeren om, hvad faktionen er beregnet til og, hvordan det forgår. Denne tilgang er et væsentligt bidrag til at sikre den ønskede balance mellem behovet for synlighed og nænsom indpasning i byrummet. Den tophængslede og selvlukkende låge reducerer samtidig nogle af de udfordringer som vandindtrængen, lugtgener, nytårskrudt mm., der ofte er forbundet med affaldsløsninger i byen. Affaldssorteringspunkterne er designet omkring en afsluttet form og et udtryk, som er helt sit eget, og transformerer affaldsløsningerne fra at være et overvejende teknisk produkt til også at have skulpturelle kvaliteter, der beriger bybilledet og understøtter en oplevelse af tryghed. Konceptet understøtter den særlige københavneridentitet og bliver en designmæssig oplevelse for byens borgere og brugere.

Læs mere

Flere projekter | Product Design

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.