Fernbahnhof Hamburg-Altona

Ny station i Altona, Hamborg, der står som et visionært landmark og en aktiv spiller i byens urbane udvikling.

Lunds centralstation

Et moderne mødested og infrastrukturelt knudepunkt, både i Lund og i regionen, med ny stationsbygning, nye erhvervslokaler, restauranter og hoteller samt en renovering og flytning af den eksisterende toldbygning fra 1800-tallet.

Värtaterminalen, Stockholm

Terminalbygning for Stockholms faste færgeforbindelser til Finland og Baltikum.

Havvandsvarmepumpebygning - Aalborg Forsyning

Ny havvandsvarmepumpebygning ved Limfjorden, der bidrager til den grønne omstilling igennem både funktion og æstetik.

Kulhuset, p-hus

Det nye parkerings- og aktivitetshus, Kulhuset i Sydhavnskvarteret i Aarhus tænker parkering, byliv og bevægelse på helt nye måder og understøtter transformationen af byområdet.

Søværket

Tidligere vandværk transformeret til kombineret bypark, varmeværk og regnvandsbassin, der fremmer den grønne omstilling i relation til vand, miljø og energi.

Aarhus Havn Masterplan

Masterplan for udvidelse og omdisponering af Aarhus Havn.

Getteröverket i Varberg

Getteröverket i Varberg bliver udviklet til en tilgængelig og landskabsintegreret rensningsanlæg, der naturligt indgår i omgivelserne og tilføjer et nyt aktivitetsspor for besøgende.

Banekvarteret - Aarhus H

Helhedsplan til overdækning af eksisterende banegrav og skabelsen af en grøn, bilfri og levende bydel for alle.

Centralstaden - Stockholm Centralstation

Den nye Centralstaden sammenfletter rejser, arbejde, boliger, kultur og forretning i et fremadrettet robust knudepunkt ved at forene fortid, nutid og fremtid under mottoet

Uppsala Central

Udviklingsplan for Uppsala C skal skabe et levende mødested og være et attraktivt og effektivt trafikknudepunkt. Planen omfatter en ny togstation, et sporområde og bymidten i forbindelse med stationsområdet.

Energi-, Klima- og Miljøpark

En unik sammensmeltning af energiproduktion, vandrensning, ressourcegenbrug og klimatilpasning, udformet som et offentligt rekreativt læringslandskab.

Gotlands Garnison

Nye faciliteter for udbygningen af det svenske forsvars kapacitet på Gotland i Østersøen.
Vis flere projekter