Generationernas Hus i Nivå. C.F. Møller

Generationernas Hus i Nivå

Generationernas Hus i Nivå är en samlande byggnad med en ny grundskola som central punkt, omgiven av bibliotek, kulturhus, idrottshall, äldreboende och simhall. En attraktiv samlingsplats mellan samhälle och natur, som ger goda förutsättningar för utvecklingen av orten Nivå.
 Generationernas Hus i Nivå. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Fredensborg kommun

Adress

Nivå, Denmark

Omfattning

16400 m2

År

2021

Byggherrerådgivning

Kuben Management

Ingenjör

AFRY

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects Landscape i samarbete med GPP Architects, NERD Architects

Andra samarbetspartners

Nerd Architects
GPP Arkitekter

Pris
Pris
  • 1:a pris i tävling. 2021

Generationernas Hus utmanar de etablerade ramarna för skolbyggnader genom att integrera andra offentliga funktioner för alla invånare. Byggnaden fungerar som en urban markör för Nivås ortskärna, vilket skapar en ny central samhällsidentitet. Genom att viktiga offentliga funktioner samlas i Generationernas Hus skapas liv och möten mellan invånare i alla generationer från morgon till kväll.

Förankrad i samhälle och landskap

Skolans undervisningsområden består av lika delar byggnad och landskap. Här finns utomhusområden som främjar lek, rörelse, naturkunskap och matlagning, och alla dessa är även öppna för övriga invånare. För att skapa liv runt hela Generationernas Hus har byggnaderna ingen fram- eller baksida, och ingångar finns på alla sidor. Byggnaderna ligger som ett kluster med en öppen struktur av torg, mötesplatser och stigar som förbinder alla funktioner. De öppnar upp mot både samhället och den orörda natur som finns nära centrala Nivå där Generationernas Hus ligger.

För att förankra Generationernas Hus i Nivå är det byggt delvis i tegel, vilket skapar en koppling till ortens befintliga byggnader samt till de nedlagda tegelbruk som präglar ortens historia. För att skapa kontraster och ge en viss mjukhet till tegelbyggnaden används trä i övergångar mellan utomhusområden och hus, samt glaspartier på bottenvåningen som förstärker känslan av trygghet när man passerar byggnaderna.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.