Nyt Danevirke Museum. C.F. Møller

Nyt Danevirke Museum

Danevirke Museum är besökscentret för UNESCO-skyddade Danevirke fästning och Danevirke Archaeological Park, som innehåller både historia och natur. Den nya museibyggnaden påminner om gamla tider, samtidigt som arkitekturen är modern och hållbar.
 Nyt Danevirke Museum. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Danevirke Museum, Sydslesvigsk Forening (SSF) og A.P. Møller Fonden

Adress

24867 Dannewerk, Tyskland

Omfattning

1 607 m²

År

2021

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Danevirke Museum är en del av den arkeologiska parken, där besökarna kan uppleva viktiga delar av fästningens historia, som består av vallar, murar och våtmarker som sträcker sig över den gamla danska provinsen Sydslesvig i norra Tyskland. När det gäller material och design är det tydligt att historia och arkitektur i nya Danevirke Museum samverkar.

I museets inre finns utrymmen för utställningar och pedagogisk verksamhet samt ett kafé och gemensamma utrymmen som också gynnar lokalområdet. Museibyggnaden hänvisar också till historien och landskapet genom sin form, som är inspirerad av de formationer i landskapet som skapats av befästningarna under jordvallarna. Låga fasader och ett förlängt tak, som är nedskalat för att möta vallarna där porten som förbinder norr med Europa har täckts till följd av den arkeologiska utgrävningen, skapar en horisontell vy av monumentet och landskapet.

Konkret hållbarhet ger nytt liv åt historien

Stora delar av den nya museibyggnaden är byggd av FSC/PEFC-certifierat trä, samt återvunnet byggmaterial från den gamla museibyggnaden och en historisk lada från 1864.

Ett ikoniskt utställningsutrymme i byggnadens centrum omsluter besökarna med sju meter höga väggar och ger en upplevelse av hur massiva befästningar en gång var i skala 1:1. De gamla, historiska byggnadsmaterialen har införlivats i väggarna så att besökarna får känna på historien och det förflutna bevaras. Utrymmet fungerar också som ett centralt nav och loungeområde där speciell belysning skapar en stämningsfull atmosfär.

Zoner längs den inre fasaden fungerar som pausrum för reflektion och ger utsikt över vallarna och naturen för att skapa en synergi mellan museets utställning och monumentet.

Det närliggande landskapet är kopplat till parken och monumentet via stigsystem, och längs museets yttre fasad finns sittplatser för besökare och vandrare.

Läs mera

Fler projekt | Kultur/Träbyggnader

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.