Neuer Bethmannhof. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Neuer Bethmannhof

Det ursprungliga Bethmannhof, en barock bankbyggnad i hjärtat av Frankfurt, förstördes till stor del under andra världskriget och återuppbyggdes i förenklad form på 1950-talet. I dess ställe kommer Neuer Bethmannhof-komplexet att skapa en skala och representativitet som kommer att vitalisera platsen och göra det möjligt att uppleva den på ett nytt sätt. Inspirerad av den historiska skalan och det iscensatta komplexet byggt runt en innergård, finns fyra nya flyglar med samma djup och olika orienteringar runt gården. De nya flyglarna sluttar inåt på långsidorna och är sammankopplade med varandra, så att integrationen i den historiska omgivningen och dagsljustillgången för grannar och innergård optimeras.
 Neuer Bethmannhof. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Uppdragsgivare

Bethmann Liegenschafts KG

Adress

Frankfurt, Tyskland

Omfattning

11 527 m2

År

2023

Byggherrerådgivning

ANP Architektur- und Planungsgesellschaft mbH

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 4:a pris i international arkitekttävling. 2023

Urbant landmärke

Den resulterande R-formen som bildas av vingarna som roteras runt gården hänvisar till både kvarters- och radtypologin som finns i de omgivande stadskvarteren, som en historisk-kontextuell, men också självständig omtolkning av den ursprungliga stora barockformen. Den enda bevarade exteriöra barockfasaden kommer att integreras i den nya byggnaden, tillsammans med den historiska välvda källaren och den välvda porten till huvudgården. De sluttande övre våningarna med solpaneler och transparenta gavelytor bildar ett urbant landmärke som svar på det omgivande taklandskapet. Bottenvåningen är en halvoffentlig, genomsläpplig struktur med kafé-, konferens-, butiks- och utställningsytor som fungerar som en länk till staden, där anställda och förbipasserande möts, och är utformad som en rumslig välvd struktur av betongbågar klädda med återvunnet tegel från den befintliga byggnaden. De övre våningarna är utformade som en lätt och rationell trähybridstruktur och kan användas flexibelt för olika kontorslayouter, inklusive scenarier för både fleranvändare och enhyresgäster.

Centralt atrium som distributions- och kommunikationsnav

Det centrala utrymme som skapas av vingarnas rotation täcks av ett glastak och fungerar som ett inre atrium där material och komponenter från den befintliga byggnaden återanvänds och exponeras. En kaskad av trappor förbinder bottenvåningen med de övre våningarna och ger tillgång till de enskilda kontorsenheterna. Som ett "hjärterum" är detta atrium ett centralt kommunikationsnav för informellt utbyte och möten, och främjar en öppen nätverkskultur.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.