Rullestenen, Musicon, Roskilde. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen

Rullestenen, Musicon, Roskilde

Rullestenen i det kreativa Musicon-området i Roskilde är en hållbar byggnation som bryter ny mark inom bostadsutveckling genom att fokusera på hållbarhet och prioritera gemenskap. Rullestenen är ett alternativt byggnadsprojekt som erbjuder olika former av bostäder, där utvecklingen och främjandet av gemenskap har högre prioritet än antalet kvadratmeter i de enskilda bostäderna. Gemensamt för de totalt 47 bostäderna byggda av prefabricerade trämoduler är att de är kompakta, med små sovrum och mindre vardagsrum. Det motiverar de boende att söka sig ut och umgås med grannarna i de väl tilltagna gemensamma utrymmena.
 Rullestenen, Musicon, Roskilde. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen
Fakta

Uppdragsgivare

EcoVillage, MT Højgaard och Scandibyg

Adress

Roskilde, Denmark

Omfattning

4 966 m²

År

2023

Entreprenör

MT Højgaard A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Faciliteter som främjar gemenskap

De levande gaturummen fungerar också som lokal avledning av regnvatten, och tack vare deras design är de en lockande plats för de boende att vistas på och bidrar till goda grannförhållanden. Två gemensamma gröna gårdsutrymmen med fruktträd, buskar och andra planteringar främjar biologisk mångfald och inbjuder till umgänge, avkoppling och lek. En samlande gemenskapsbyggnad i två våningar erbjuder en mängd olika faciliteter, som matsal, verkstad, tvättstuga, replokal, kontorsplatser, TV-rum, gästlägenheter och ungdomsgård. Från gemenskapsbyggnadens matsal leder en terrass i söderläge ut till de gröna gemensamma gårdsutrymmena. Fasaden på gemenskapsbyggnaden är klädd i trä som ligger i olika riktningar. Detta skapar en egen identitet som blir en samlingspunkt för hela byggnationen. Bostadsbebyggelsens fasaduttryck är utformat som ett lapptäcke av många olika återvunna eller Svanen-märkta material som metall, trä och skiffer, vilket ger en färggrann och levande helhet. Husens fasad har ett dynamiskt och varierat uttryck, med parallella förskjutningar som gör bebyggelsen enhetlig och flätar ihop olika typer av lägenheter.

Läs mera

Fler projekt | Träbyggnader/Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.