Klyngehuset Kronjylland. C.F. Møller

Klyngehuset Kronjylland

Klyngehuset är den nya samlingsplatsen för byarna i området Kronjylland. Det främjar och underlättar gemenskap och friluftsliv samtidigt som det framhäver platsens unika karaktär.
 Klyngehuset Kronjylland. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Randers kommune

Adress

Albæk, Denmark

Omfattning

22 650 m² (22 000 m² landskap, 650 m² byggnader)

År

2020-2023

Tävling

1:a pris i arkitekttävling

Byggherrerådgivning

C.F. Møller Architects

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling

Landsbyklyngen Kronjylland, som består av 13 byar omkring Randers, får en ny mötesplats i Klyngehuset. Här binder man samman bebyggelse, landskap och föreningsliv, där naturen släpps ända in i huset. Klyngehuset ligger vid byn Albæk i ett område som ingår i Randers Naturpark. Byggnaden fungerar som centrum för området, med kontakt och förbindelser till hela Kronjylland och dess byar. Klyngehuset är ett öppet sällskapshus med grön prägel, som smälter in i omgivningen och ger möjlighet till mångsidig och aktiv användning för många användare, dygnet runt, året runt. Byggprojektet består av tre fristående hus som kan användas för logi, förmedling, matlagning och förvaring av friluftsutrustning. Husen täcks av ett stort cirkelrunt tak som ger skydd och plats för arrangemang och informella möten. De tre husen ligger som längor på en gård och öppnar sig mot omgivningen. De binds ihop av ett stort trägolv som också sträcker sig ut mot landskapet. I anslutning till husen kan det centrala rummet öppnas och stängas i olika grad genom skjutgrindar. På det stora sammanbindande taket anläggs odlingar, samtidigt som ett av de tre husen sticker upp genom taket så att besökare kan gå upp och titta ut över landskapet. Hela byggnaden uppförs i hållbara material och är i första hand en träkonstruktion. Den har en minimal inverkan på landskapet, så att naturen kommer nära och sträcker sig in i cirkeln.

Omgivningen används som en resurs

Landskapet runt Klyngehuset anpassas till de distinkta landskapselement som präglar området. Omgivningarna är en viktig resurs för det nya sällskapshuset, och skapar en stark länk mellan huset, omgivningarna och byn. Landskapet runt huset etableras på ett sådant sätt att det ger utrymme för en mängd olika aktiviteter, möten och avkoppling. I designprocessen har det lagts stor vikt vid att skapa platser i olika storlekar för både avkoppling, fritid och aktiviteter, som bjuder in till olika typer av verksamhet. Landskapet anläggs med stor variation, så att det framhäver områdets befintliga egenskaper och erbjuder en hel del aktiviteter samtidigt som det anpassas för framtida utmaningar i form av skyfall och höjda vattennivåer.

Läs mera

Fler projekt | Kultur/Träbyggnader

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.