Örnsro Trästad i Örebro. C.F. Møller

Örnsro Trästad i Örebro

Örnsro Trästad är ett visionärt bostadskvarter i centrala Örebro, som är utfört med stomme av massiv trä och har fokus på att integrera naturen i det urbana landskapet.
 Örnsro Trästad i Örebro. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Slättö Förvaltning AB

Adress

Örebro, Sverige

Omfattning

18 000 m², 218 bostäder

År

2016-2021

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2016

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • S.ARCH - Conceptual Design Awards - Best Design in Category Residential Building. 2018
  • AR Mipim Future Projects Award, Commended. 2017
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2016

Den nya stadsdelen är sammansatt av flera bostadshus med varierande höjd. Byggnaderna kommer att utföras med stomme av massivträ, vilket bidrar positivt till projektets samlade livscykelperspektiv. Massivträ är ett förnybart material, med låg energiförbrukning och begränsat koldioxid avtryck.

Bostadshusen samspelar med den urbana stadsparken, Ängen, som har mångfald av aktiviteter och platser för möten och rekreation. Stadsparken kommer att bidra till ett oväntat möte mellan stad och vild natur.

Örnsro Trästad ska vara en inkluderande stadsdel där stadens urbana och sociala kvaliteter samspelar med parkens ekologiska strukturer. Förslaget har en vision om att plantera en spännande plats i Örebro, med unika värden och innovativ arkitektur. Örnsro Trästad blir levande stadsdel och en destination i Örebro.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.