Landsbankinn

Ny kontorsbyggnad för Islands största bank. Byggnadens utformning tar utgångspunkt i den råa isländska naturen samt inkluderar och interagerar med hela staden.

Oslo Horisont

Oslo Horisont, ett storskaligt transformationsprojekt om totalt 82 000 m² med fokus på innovativ återanvändning. Projektet omfattar två höghus med ett upphöjt offentligt grönt landskap som ligger ovanpå en gammal postterminal.

LEGO® Campus

LEGO® Campus är ett kontorskomplex och en park som byggts för flexibilitet och hållbarhet, och som stödjer LEGO Groups starka företagsvärderingar och lekfulla kultur.

Carlsberg Central Office

Nytt huvudkontor för Carlsberg-koncernen, som sätter ramarna för en modern och dynamisk arbetsplats med en byggnad som skapar identitet, kunskapsutbyte och innovation.

Bestseller kontorshus

Ny hållbar kontorsbyggnad för klädföretaget Bestseller.

Bellerivestrasse 36 Zürich

Modernisering av en välkänd 70-tals kontorsbyggnad i Schweiz till en mycket hållbar byggnad som integreras med den omgivande parken och Zürichsjön för att bli ett nytt dragplåster för användare och boende i Zürich.

Det tyska federala ministeriet för miljö - BMUV

Det tyska federala ministeriet för miljö, naturvård och kärnsäkerhet, BMU, är en hållbar byggnad med trästomme, integrerade solpaneler och ett starkt fokus på dagsljus och gemensamma grönområden.

Fernbahnhof Hamburg-Altona

Nya station i Altona, Hamburg, der står som ett visionärt landmärke – både för Altona och för hela Hamburg. Stationen spelar en aktiv roll i den urbana utvecklingen av Altona Nord.

Fjordporten - Nordic Light

Fjordporten är belägen vid Oslos centralstation och består av ett höghus med en bas. Bebyggelsen flätar samman transport, arbete, fritid, kultur och näringsliv i en framåtblickande och robust knutpunkt.

Mindet 6, Aarhus Havn

Ett ljust, skulpturalt torn och landmärke vid Århus hamn som förenar stadsliv och kulturhistoria med nya, attraktiva kultur- och affärslokaler samt restauranger för allmänheten under samma tak.

Baufeld 63 / Medical School Hamburg, Hafencity

Hållbar kontorsbyggnad och universitet vid Elbe i Hamburg-Hafencity med en hög grad av flexibilitet, som ökar möjligheterna till framtida anpassningar och garanterar en lång livslängd.

B-One, huvudkontor för Berlin Hyp

Berlin Hyps nya huvudkontor är designat för att stödja bankens hållbarhetsvision, samtidigt som det bidrar till omställningen och stadsutvecklingen i närområdet.

CO:WK

I hjärtat av Werksviertel-Mitte, i München, nära stadens centrum, skapar CO:WK en levande och flexibel arbetsplats i en enhetligt sammanhållen byggnad som kan erbjuda en spännande blandning av kontor, kultur, nöje och handel.
Visa fler projekter