Huvudkontor för Energinet. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Huvudkontor för Energinet

Energinets nya enhetliga huvudkontor stöder företagets roll som en viktig aktör i förverkligandet av den gröna omställningen och deras behov av ett nytt och enhetligt huvudkontor med plats för 900 anställda.
 Huvudkontor för Energinet. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Uppdragsgivare

Energinet, Ny domicilbygning i Erritsø

Adress

Fredericia, Denmark

Omfattning

26 750 m², inkl. 7 600 m² källare

År

2023-2026

Byggherrerådgivning

D|K2 Bygherrerådgivning

Entreprenör

NCC

Ingenjör

Artelia

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Energinet är ett oberoende offentligt företag under det danska ministeriet för klimat, energi och försörjning, som äger och utvecklar el- och gasnät i Danmark.

Projektet omfattar en utbyggnad av Energinets befintliga huvudkontor, vilket skapar en funktionell och estetisk enhetlighet. Den nya byggnaden, som består av tre förskjutna kuber som följer landskapets former, och samtidigt harmonierar med den befintliga byggnadens geometri, skapar både en fysisk och visuell förbindelse mellan det gamla och det nya.

Layouten är noggrant planerad med fokus på en rationell struktur och en flödesstrategi som främjar både naturliga mötesplatser och effektiva rörelsemönster. Centralt placerad i den nya tillbyggnaden fungerar matsalen som en social samlingspunkt, medan de två kontorsflyglarna erbjuder maximal flexibilitet och goda dagsljusförhållanden.

En enhetlig och modern karaktär

Den ursprungliga byggnadens atmosfär har förts vidare i den nya, och huvudkontoret framstår som en modern kontorsbyggnad med kvaliteter som transparens, ljus, klarhet och rymd. Dessutom har den nya tillbyggnaden trägolv och träkärnor som spelar mot de ljusa ytorna på väggar, tak och i atrium.

För att stödja gröna strategier och resursmedvetenhet används cirkulära lösningar i form av återvunna material som ger interiören ett unikt uttryck. Till exempel har kasserat trä från golvtillverkningen installerats som trälister längs atriums kanter. Avlagda arbetskläder som inte längre kan återanvändas fungerar som akustiska absorbenter, och engångsfat smälts ner till bordsskivor och hyllor. Träpelare med mekaniska fogar bidrar till ett lågt koldioxidavtryck och ger dessutom en varm och taktil karaktär. Denna designstrategi bidrar till att ge Energinets huvudkontor en enhetlig och modern karaktär som signalerar öppenhet, tillgänglighet och innovation i form av nya, varierade och flexibla arbetsmiljöer som kan stödja organisationens framtida utveckling.

Byggnaden är planerad att uppnå DGNB Gold-certifiering.

Läs mera

Fler projekt | Kontor & Kommersiellt

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.