Hybrid Tower

 Hybrid Tower. C.F. Møller

Uppdragsgivare

Riksbyggen

Adress

Västerås, Sverige

Omfattning

15700 m²

År

2016-

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2017

I Västerås byggs det ett nytt bostadstorn, som med sin unika silhuett i stadens skyline blir ett karakteristiskt landmärke.

Målet för projektet har varit att skapa en plats där stad, byggnad och gröna stadsrum samspelar.

Ett av tornets utmärkande särdrag är en grön trädgård på den 15:e våningen. Gårdsträdgården har panoramautsikt och erbjuder fin utsikt över både Västerås och Mälaren.

På grund av tornets ellipsformade omkrets har tornet inte någon baksida utan en kontinuerlig fasad som vänder åt alla håll.

De många balkongerna som täcker tornets fasad är sammanbundna vertikalt av tunna glasskivor som står rytmiskt placerade i förhållande till varandra. Balkongerna utgör en livfull relief i tornets fasad, som i vintermörkret framhävs med hjälp av LED-belysning. Balkongerna kan stängas till så att utesäsongen förlängs för de boende, samtidigt som de kan användas som små växthus.

Tornet inramar i gatuplanet ett offentligt soligt kvarterstorg, som ska fungera som stadsdelens nya mötesplats. I bottenvåningen, ut mot torget, etableras en restaurang och butiker, medan en bevuxen grön vägg pryder torgets långsida.

Projektet har som mål att konstruktionen helt eller delvis ska utföras i massivträ.

VISA MER OM PROJEKTET

Team

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Landscape

Andra samarbetspartners

Brandskyddslaget
Incoord

Pris

  • 1:a pris i arkitekttävling. 2017

Energi och miljö

Dagsljus och solinsläpp

Ventilation

Passiv solvärme

Energisnål byggnation

Högpresterande isolering

Energifönster

Gröna tak

Livscykelanalyser

Hållbar planering

Regnvattenanvändning

Bullerreducering

Höghus

BISKOP GUNNERUS GATE 14B

En skulptural skyskrapa vid Oslo centralstation som binder samman gatan, stationen och stadens invånare.

FJORDPORTEN - NORDIC LIGHT

Fjordporten är belägen vid Oslos centralstation och består av ett höghus med en bas. Bebyggelsen flätar samman transport, arbete, fritid, kultur och näringsliv i en framåtblickande och robust knutpunkt.

FREDERIKS PLADS

Ny grön oas mitt i Aarhus ska omgiven av en blandning av bostäder och företag.

GEYSIR - KV HEKLA

Nytt modernt bostadstorn i Kista, norr om Stockholm, med Food Court i bottenvåningen och en grön innergård där de boende och krögarna kan odla sina egna grönsaker.

HYBRID TOWER

Nytt bostadstorn i Västerås, med en grön trädgård på 15:e våningen, blir ett karakteristiskt landmärke i staden.

MINDET 6, AARHUS HAVN

Ett ljust, skulpturalt torn och landmärke vid Århus hamn som förenar stadsliv och kulturhistoria med nya, attraktiva kultur- och affärslokaler samt restauranger för allmänheten under samma tak.

RESIDENTIAL TOWER NEULÄNDER QUARREE

Det höga bostadshuset är ett ljust, förstklassigt och exklusivt boende. Det har en enastående arkitektur som återspeglar den maritima atmosfären med en silhuett som ger ett kubiskt och exakt, men ändå livligt uttryck.

RUE DE LA LOI 130

EU-kommissionens nya byggnad är utformad som ett flaggskepp för EU, som förkroppsligar öppenhet, inkludering och tillgänglighet, i syfte att sätta nya standarder för en hållbar framtid.

VÅNINGSBYGGNAD ANTWERPEN

24 våningsbyggnad i Antwerpen som omdefinierar höghuset som en social, vertikal gemenskap.

HOCHHAUS AM NORDHAFEN

Landmark der markerar Europacity - ett centralt stadsutvecklingsområde nära Berlins centralstation som sträcker sig längs Hohenzollernkanal och den tidigare kanalhamnen Nordhafen.

HSB 2023 - HAGASTADEN

Vinnarprojekt för trä-bostadshöghus i Hagastaden som erbjudar vackra, funktionella och flexibla rum och ökad livskvalitet genom att sammanväva de boendes, bostadsföreningens och stadens liv.

MÆRSK TOWER, UTBYGGNAD AV PANUM-KOMPLEXET

Maersk-tornet är en state of the art-forskningsbyggnad, som med sin nyskapande arkitektur skapar optimala förutsättningar för hälsoforskning i världsklass

ALVIKS TORN

Bostadsbebyggelse omfattande ett 18-vånings höghus och en veckad bostadslänga på ca åtta våningar.

BESTSELLER KONTORSHUS

Ny hållbar kontorsbyggnad för klädföretaget Bestseller.

CAMPUS KOLLEGIET

Studentboende med 250 studentbostäder fördelad på tre med varandra förbundna 15-våningshus.

HSB 2023 - VÄSTERBROPLAN

Vinnarprojekt för 34-våningshus i centrala Stockholm.

MAGISTERPARKEN, HIMMERLAND BOLIGFORENING

Renovering och omstrukturering av allmännyttiga bostäder med energirenovering, nya bostadstyper, förbättrad tillgänglighet och gemensamma områden.

HÖGHUSET CONTINENTAL, STOCKHOLM

En 30 våningar hög byggnad i centrala Stockholm med hotel och kontor.

THE LM PROJECT – THE MERMAID TOWER AND THE ROCK

Tävlingsförslag omfattande två skulpturala kontorsbyggnader placerade på Langelinie och Marmormolen i Köpenhamn som förbinds av en gång-och cykelbro.