SHIGUCHI. C.F. Møller

SHIGUCHI

Bostadskvarteret Shiguchi vid Hyllievångsparken är ett naturbant kvarter med värdeskapande synergier mellan stad, natur, innovation och attraktiva livsmiljöer, som en del av Malmös ambitiösa klimatsatsning LFM30.
 SHIGUCHI. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

ALFA Development

Adress

Malmö, Sverige

Omfattning

6 500 m2

År

2023

Ingenjör

konstruktör- Sitowise Hållbarhet- WSP Expertis träbyggnad- Xbuild

Landskap

PLOT Studio

Namnet "Shiguchi," är det japanska namnet för träkonstruktioner där flera delar är sammanfogade till en samverkande struktur med hög detalj- och hant¬verksgrad. En vacker och resursmedveten förening som gestaltar en hållbar, integrerad och värdeskapande helhet.

Shiguchi tar fasta på visionen om en stark kvarterskänsla med sam¬verkande kvaliteter mellan individen, bostaden och kvarterslivet. Entréplanet utgörs av stadsradhus med generösa entréer och stora glaspartier som skapar en reslig och välkomnande sockelfasad med förutsättningar för ett levande kvartersliv och granngemenskaper. Intill entréerna finns mindre multirum med glasparti som kan användas för olika funktioner, tex inhysa lokal för kaffeservering, cykelmek, förkul¬tivering, ateljé/galleri, etc med syfte att samverka med förgårdsplatsen och livet utanför.

Klimatvänliga material

I hjärtat av Shiguchi ligger ett åtagande för klimatsmart byggande och innovation. Varje arkitektonisk detalj, från strukturen till materialen, är noggrant valda för att minimera miljöpåverkan. Korslimmat trä, ett kännetecken för nordisk arkitektur, utgör ryggraden i byggnaderna, medan betongfri grundläggning ytterligare minskar koldioxidavtrycket. Landskapsdesignen integrerar blågröna synergier, inspirerad av skogsträdgårdar och traditionella nyttoväxter, vilket främjar biologisk mångfald och ekologisk balans.

Detta projekt återspeglar C.F. Møller Architects engagemang för innovativa designlösningar som prioriterar både estetiskt tilltalande byggnader, miljöansvar och välmående. Genom att förena skandinaviska designprinciper med klimatvänliga metoder framstår Shiguchi som ett flaggskepp av modernt, hållbart boende i Malmös urbana landskap.

Läs mera

Fler projekt | Träbyggnader/Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.