Hyllie Play. C.F. Møller

Hyllie Play

Hyllie Play är en triangelformad kontorsbyggnad om 14 500 m² i Hyllie. Det nya kontoret bidrar med upplevelserika miljöer, kreativa mötesplatser och gröna rum för hela stadsdelen.
 Hyllie Play. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Uppdragsgivare

Wästbygg

Adress

Malmö, Sverige

Omfattning

15 660 m² BTA

År

2021-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris Markanvisningstävling. 2021

Hyllie är en stadsdel i stadsområdet Väster i Malmö och är Malmös största utbyggnadsområde. Det nya kvarteret samverkar med sin närmiljö och prioriterar fokus på välmående, hälsa och kreativa möten i en hållbar inramning. Projektet består av generösa utrymmen för coworking, ett gym med multihall, restaurang och café, idrott och aktivitetspark, kvartersbio, kemtvätt, cykelverkstad, stadsodling med mera.

Vid kvarterets södra spets finns det en vertikal grönskande park som ger projektet en unik karaktär. Parken är tillgänglig för alla och här finns plats för rekreation, utomhusarbete och dessutom är det en spännande utkiksplats.

Nytt landmärke och hållbarhetsfokus

Byggnadens prismatiska geometri och trappande skalförskjutning ger en arkitektur med en identitetsskapande siluett från omgivningarna och samtidigt rumsliga kvaliteter för närmiljön. Det är ett landmärke med ett tydligt arkitektoniskt koncept som är synligt på avstånd. Byggnadsvolymen utgörs av flera lika stora trianglar som skapar en variationsrik och grön miljö med terrasser som trappar ner mot bostadskvarteren. Volymerna ger samtidigt goda förutsättningar för dagsljus och skapar ett bullerskydd för takterrasserna.

Stommen har uppförts som en hybrid där massivt trä och grön betong prioriterats samt återbrukade material i fasader, ytskikt interiört och för landskapsutformningen. Integrerad landskapsdesign utgör en central del av det arkitektoniska konceptet och säkerställer ett resilient kvarter med positiva ekosystemtjänster. Byggnaden certifieras enligt Breeam Excellent, Well Platinum, NollCO2 och Klimatsmart byggarbetsplats Guld (Wästbyggs egna certifiering). Projektet ingår även i Miljöprogram Hyllie och Klimatsmarta Hyllie, samt åtagande i enlighet med C.F. Møller Architects medlemskap i LFM30.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.