Gråalen, Norrtälje Hamn. C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen

Gråalen, Norrtälje Hamn

Gråalen är ett nytt bostadskvarter med fokus på hållbarhet och inkluderande arkitektur, baserat på användning av trä i stomme och fasader.
 Gråalen, Norrtälje Hamn. C.F. Møller. Photo: Tomorrow AB
Fakta

Uppdragsgivare

Slättö Förvaltning AB

Adress

Norrtälje, Sverige

Omfattning

30 000 m²

År

2015-2022

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Bygghandling: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

I Norrtälje, en timme nordost om Stockholm, så har C.F. Møller Architects ritat bostadskvarteret Gråalen som är en del av utvecklingen av Norrtälje hamn. Kvarteret utgörs av ca 140 bostäder fördelat på åtta byggnader, varav fyra med stomme i massiv trä (KL-trä). Till projektet hör en parkeringskällare, en ungdomsgård, LSS-boende samt dagverksamhet för LSS-boendet. Bostadskvarteret är utformat för att välkomna människor och familjer i olika skeden i livet, med olika bakgrund och olika livsstilar.

360 grader hållbarhet

C.F. Møller Architects, Slättö Förvaltning och Norrtälje kommun står tillsammans bakom beslutet att använda trä som huvudsakligt byggnadsmaterial i stomme och fasader. Beslutet grundar sig i att ta ansvar för projektets samlade miljöpåverkan och livscykelperspektiv, vilket även inkluderar produktion, drift och omhändertagande.

Kvarteret utförs med en varierad gestaltning som blir en förlängning och en modern tolkning av Norrtäljes historiska stadskärna, vilken innefattar många välbevarade äldre trähus.

Målet med bostadskvarteret Gråalen är att skapa inkluderande arkitektur med vackra detaljer och ett levande offentligt rum där det centrala är människors välmående.

Läs mera

Fler projekt | Träbyggnader/Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.