Collection Center of the Netherlands. C.F. Møller

Collection Center of the Netherlands

Collection Center of the Netherlands er et nytt museumsarkiv i Amersfoort. Arkivet skal ivareta depotfunksjoner for fire forskjellige museer med tilhørende fasiliteter for administrasjon, konservering og forskning. Det nederlandske nasjonalmuseet er ett av de fire museene.
 Collection Center of the Netherlands. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Rijksmuseum

Adresse

Amersfoort, Netherlands

Omfang

29 000 m²

År

2016, konkurranse

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med Barcode Architects

Premiering
Premiering
  • 2. premie i internasjonal arkitektkonkurranse. 2016

Bygningens utforming henter inspirasjon fra områdets gavlbygninger. Gavlmotivet har blitt ekstrudert og danner bygningens tre bånd. De tre båndene er satt sammen for å skape en kompakt bygning som gir mulighet til en enkel, sirkulær rute gjennom bygningen. Bygningens gavler brukes til projeksjoner som skaper en inviterende ankomst og gir bygningen en tydelig profil.

Prosjektet har hatt ekstra stort fokus på sikkerheten knyttet til den logistiske håndteringen av museumsgjenstandene. Derfor er gavlene blant annet utformet med hensyn til enkel og sikker tilgang med lastebil. I tillegg er vinduene hevet 1,3 meter over gulvet for å sikre mot rambukktyveri. Vareleveringen er plassert langs en sløyfe som ikke bare gjør arbeidet enklere, men som også sikrer depotrommene mot brann, siden de ikke inneholder elinstallasjoner eller andre installasjoner.

Sentralt i bygningen ligger en overdekt terrasse som gir lys og luft til personalet. I tillegg sørger terrassen for at det kan stilles ut i midten av bygningen uten at man går på kompromiss med sikkerheten.

Fasaden er støpt i hvit polymer som gir assosiasjoner til gavepapir. Fasadens struktur gir flotte skyggeeffekter og refleksjoner som forandrer seg etter årstid og tid på dagen.

Bygningen er utformet slik at den enkelt kan utvides samtidig som man beholder bygningens fremtoning.

Les mer

Flere prosjekter | Kultur

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.