Kulturhuset Pavillonen. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Kulturhuset Pavillonen

Utvidelse, en ny mer innbydende og sammenhengende arkitektonisk identitet og integrering med det omkringliggende landskapet, som forbedrer forholdene for brukere og besøkende til kulturhuset Pavillonen.
 Kulturhuset Pavillonen. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Byggherre

Norddjurs Kommune

Adresse

Grenaa, Danmark

Omfang

7 000 m2

År

2022-

Collaborators

Lone Jakobsgaard - Volapyk ApS

Pavillonen er et kulturelt knutepunkt i den danske byen Grenaa. I mer enn 100 år og med mer enn 100 000 besøkende per år har det fungert som et kulturelt og sosialt knutepunkt for byen med tilbud innen musikk, kunst, utdanning og idrett. Det arkitektoniske arbeidet omfattet utvidelse og overordnet arkitektonisk sammenheng i et kulturelt knutepunkt for innbyggerne i Norddjurs. Målet var å skape bedre forhold for brukere og besøkende og samtidig integrere det vakre landskapet rundt. Utfordringen var å forbedre de eksisterende fasilitetene som har vokst frem siden 1902, og samtidig skape et nytt samlende arkitektonisk uttrykk.

Den arkitektoniske løsningen besto av tre deler. For det første ble den historiske fortellingen bevart og eksponert for å vise frem de eldste og mest verdifulle bygningene. For det andre ble det skapt et nytt samlende taklandskap for å gi arkitektonisk ro og en plattform for unik utsikt og kulturelle arrangementer. Til slutt ble det etablert et styrket forhold mellom bygningen og landskapet.

Forbundet med landskapet

Den nye paviljongen fremstår som åpen og inviterende mot omgivelsene. Tilføyelsen av en ny kafé med en scene for musikalske talenter som vender ut mot Grenaa-elven og landskapet, har bidratt vesentlig til dette. Kafeen lokker forbipasserende til å bli værende og forlenge kulturopplevelsen. Et nytt utstillingslokale for kunst har også utvidet mulighetene for å vise ulike former for kunst.

Prosjektet ble utformet med et sterkt fokus på å skape sosiale fellesskap, gjenbruk og optimalisering av energi i eksisterende bygninger og valg av lavkarbonmaterialer. Paviljongen støtter FNs 17 mål for bærekraftig utvikling, og forventningen er å oppnå en DGNB Gold-sertifisering. Bygningen ble klimasikret i tråd med de overordnede målene som er fastsatt av Norddjurs kommune.

Les mer

Flere prosjekter | Kultur

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.