Oppdatering av museumsområdet i Frøslevleiren med nytt velkomst- og turstisenter. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Oppdatering av museumsområdet i Frøslevleiren med nytt velkomst- og turstisenter

Oppdatering av Frøslevleirens museumsfasiliteter i leirens gamle brakker, og et nytt velkomst- og turstisenter, som styrker stedet som en kultur- og naturdestinasjon.
 Oppdatering av museumsområdet i Frøslevleiren med nytt velkomst- og turstisenter. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Byggherre

Aabenraa kommune

Adresse

Padborg, Danmark

Omfang

900 m²

År

2023-2024

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Frøslevleiren, et nasjonalt minnesmerke, står i dag som et vitnesbyrd om fortidens krig i Danmark under andre verdenskrig. Beliggende ved Frøslev Plantasje og langs Hærvejen, innrammet av naturskjønne omgivelser, rommer leiren museumsfasiliteter som formidler dens historie både under og etter krigen, som står i skarp kontrast til den idylliske natur. De gjenværende brakker er bevart og suppleres nå av et nytt velkomst- og turstisenter, som fungerer som et informasjonsknutepunkt for både natur- og historiske opplevelser i området.

Arkitekturen i velkomst- og turstisenteret smelter sammen med landskapet, der tresøyler gjengir trærne rundt bygningen, mens det ville naturlandskap trekkes helt opp til senterets uteområder. I tillegg til tresøylene består materialene av betong og cortenstål, hvor stålets rustne overflate symboliserer at Frøslevleirens barske historie er fortid. En aktiv takflate, som tolker leirens hovedvakttårn, gir besøkende utsikt over hele området.

Brakkene, hvor fangene bodde, er restaurert og utgjør en integrert del av museet. Brakkene tilbyr fasiliteter for forsamlinger samt utstillinger av fotografier, dokumenter og gjenstander fra leirens historie.

Hjertet av området

Veien som delte leiren mellom tysk og dansk – vokter og fange, fungerer nå som gang- og sykkelsti for besøkende i både museumsområdet, plantasjen og Hærvejen. I enden av gang- og sykkelstien ligger velkomst- og turstisenteret. Halvveis langs strekningen knytter gang- og sykkelstien seg til det mest sentrale utendørselement for museumsområdet: Tidens Plass. Tidens Plass gir muligheter for arrangementer og minnehøytideligheter, og inviterer til opphold og refleksjon.

Her, midt i naturen, kan besøkende fordype seg i tanker, minner og historie i det fornyede museumsområde for Frøslevleiren, hvor natur og historie smelter sammen i en flyt mellom ute og inne.

Les mer

Flere prosjekter | Kultur

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.