Molde kulturskole. C.F. Møller

Molde kulturskole

C.F. Møller Architects har utformet en ny inspirerende ramme for kulturlivet i Molde på byens gamle fengselstomt. Kulturskolen integrerer Moldes tidligere fengsel og rådstue, som begge er fredet.
 Molde kulturskole. C.F. Møller. Photo: Glamox AS
Fakta

Byggherre

Molde Eiendom KF

Adresse

Molde, Norge

Omfang

3 400 m² (inkludert fengsel og byrett)

År

2012-2016

Entreprenør

Røberg Bygg AS Kulturminnecompagniet AS

Ingeniør

Norconsult AS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • 1. premie i tilbudskonkurranse. 2012

Molde kulturskole holdt tidligere til i leide lokaler som var svært uhensiktsmessige. Det ble derfor besluttet å lage nye undervisningslokaler på byens gamle fengselstomt, som har en sentral beliggenhet i Molde sentrum. Prosjektets ambisjon har vært å skape en inspirerende ramme for undervisning i musikk, dans, teater, billedkunst og kreativ skriving.

På fengselstomta står det to fredede bygninger – byens tidligere fengsel og rådstue. Disse har vært utgangspunktet for utformingen av den nye kulturskolen, som kobler seg på begge bygningsmassene, og trekker inspirasjon fra deres arkitektur. Ved å anvende de eksisterende bygningene, sikres deres bevaring gjennom jevn bruk og kontinuerlig vedlikehold.

Nybygget består av to volumer. Første etasje er i støpt betong som så er pusset, mens de to øvrige etasjene har en lett kledning i tre. Idéen er at fundamentet er inspirert av den eksisterende fengselsbygningen i mur, mens trebekledningen refererer til Moldes trearkitektur. Den nye bygningen inneholder teatersal, dansesal, blackbox og diverse øvingsrom, og er koblet til de gamle bygningene gjennom en lav mellombygning der skolens hovedinngang ligger.

De eksisterende bygningene har fått en enkel og nøktern renovasjon. Fengselet, som tidligere besto av fengselsceller og korridor med dobbel takhøyde, rommer nå skolens resepsjon, lærerkontorer og møterom. Rådstua inneholder nå blant annet mediatek, møterom og garderobe.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.