Vikingskipsmuseum. C.F. Møller. Photo: Proloog

Vikingskipsmuseum

Konkurranseforslag til et nytt vikingskipsmuseum i Roskilde ved kanten av Roskilde Fjord som transformerer, samler og revitaliserer kulturarven rundt Skulderslev-skipene.
 Vikingskipsmuseum. C.F. Møller. Photo: Proloog
Fakta

Byggherre

Vikingeskibsmuseum Roskilde

Adresse

4000 Roskilde, Danmark

Omfang

45 629 m² fordelt på Landskab: 39.789 m², Transformation: 2.615 m², Nybyg: 3.225 m²

År

2022-2023, konkurrence

Byggherrerådgiver

Rambøll Danmark A/S Att.: Marie Toft-Jensen, chefkonsulent

Ingeniør

EKJ Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Snøhetta

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Samarbejdspartnere Kumulus ApS, Loveoflight, Gade&Mortensen, DBi, Henriksen Studio

Konkurranseforslaget til Roskildes nye vikingskipsmuseum viser en ny, sammenhengende museumsopplevelse som gjenspeiler de unike stedsbaserte fortellingene. Forslaget legger vekt på samspillet mellom inne og ute og museets integrasjon med byen og vannet, og gjenoppliver Roskildes spesielle historiske identitet og tilknytning til fjordlandskapet.

Fire distinkte destinasjoner; Porten, Boksen, Hallen og uteområdet Museumsøen, er organisert likt rundt den sentrale museumshavnen og utgjør det nye Vikingeskipsmuseet.

Prosjektet omfatter restaurering og funksjonell ombygging av den eksisterende museumshallen, mens Porten og Boksen er nye bygninger som huser henholdsvis inngangen til museet og utstillingen av de fem historiske vikingskipene - Skuldelevskipene. Landskapsdelen gjenoppretter og rehabiliterer det opprinnelige møtet mellom fjord og land til sin opprinnelige biotop som en saltmyr, som historisk sett forbinder museum, vann og by sammen - og samtidig løser områdets klimautfordring med stigende vannstand og stormflo.

De fire destinasjonene representerer hvert sitt kapittel i en og samme fortelling. De besøkende beveger seg dynamisk rundt i havnen, der aktivitetene er knyttet sammen i en museumssløyfe. Sløyfen skaper en pedagogisk reise mellom museets bygninger og landskapet, med havnen, fjorden og seilskutene som omdreiningspunkt og fokus. Denne forbindelsen mellom landskapet og bygningene viser et fremtidsrettet friluftsmuseum som inkluderer museumsgjenstandene, seilskutene, fjorden og byen.

Revitaliserer Roskildes identitet og skaper forbindelser

Samlet sett skaper prosjektet tydelige forbindelser til omgivelsene og gir tilgang til fjorden langs strandengen for både besøkende og byens innbyggere. Samtidig legger Vikingeskibsmuseet til rette for et nytt offentlig torg som formidler byens møte med vannet. Torget er et fleksibelt område for ulike aktiviteter som byfester, konserter og markedsdager, samtidig som det er et rekreasjonsområde med tilgang til vannet midt i det unike, naturrike fjordlandskapet.

Les mer

Flere prosjekter | Kultur

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.