Folkehuset VØ. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Folkehuset VØ

Tidligere barneskole transformert til et samfunnshus og et nytt samlingssted for innbyggere og turister, med arkitektonisk referanse til lokale fyrtårn og en viktig veiviser for utviklingen av lokalsamfunnet.
 Folkehuset VØ. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Byggherre

Vorupør i Udvikling

Adresse

Vorupør, Danmark

Omfang

1 700 m²

År

2022-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Intugreen

Vorupør er et lite lokalsamfunn på vestkysten av Danmark med ca. 600 innbyggere og mer enn 10 000 besøkende hver dag i sommermånedene. Sentralt i byen ligger en tidligere barneskole, og de tre bygningene brukes nå av byens ildsjeler som kontorfellesskap, treningssenter, gratis barnehage og samfunnshus. Bygningene savner en tydelig sammenheng og er ikke innbydende for de gjenværende innbyggerne eller besøkende. Prosjektet transformerer den gamle skolen til et nytt samlingssted for lokalbefolkningen og turister, samtidig som den støtter et miljø der turismen bidrar til lokal utvikling på lokale premisser.

Fyrtårn på vestkysten

Den arkitektoniske løsningen er inspirert av kystområdets unike kvaliteter og kombinerer sanselighet, funksjonalitet og lokalhistorie. I tillegg til ombyggingen av skolen omfatter prosjektet et nytt tilbygg som både konkret og i overført betydning fungerer som et fyrtårn og skaper et innbydende og åpent rom. Fyrtårnet skal vise frem Vorupør som et godt sted å bo og besøke, med plass til sosiale, kulturelle og arbeidsrelaterte aktiviteter for folk i alle aldre.

Tårnets ytre fasade består av et transparent materiale som gir en unik belysning og inviterer himmellyset inn i bygningen i et høyt atrium. Rommet kan brukes til ulike aktiviteter, for eksempel kunstutstillinger og kulturarrangementer. Innvendig er det en utsiktsplattform på toppen med panoramautsikt over Thy nasjonalpark. De kunstneriske detaljene i bruken av gjennomskinnelige materialer og lysinnslipp bidrar til bygningens unike estetikk og symbolikk som fyrtårn.

Genuint samfunnshus

Folkehuset VØ ble skapt med stor involvering av byens innbyggere, brukere, reiseliv og andre virksomheter. Det ble arrangert folkemøter og workshops med interessenter for å sikre at prosjektet gjenspeiler behovene og ønskene i lokalområdet. Dette har skapt en sterk forankring og bred støtte i lokalsamfunnet for prosjektet, som bygger på eksisterende kvaliteter og sikrer at fellesskap og nettverk kan utfolde seg på tvers av brukerne.

Prosjektet tilfører verdi til lokalområdet ved å revitalisere den gamle skolen og skape et multifunksjonelt, tilgjengelig og åpent bygg som kan berike både lokalbefolkningen og besøkende.

Folkehuset VØ støtter en rekke nasjonale og lokale strategier for utvikling av bærekraftig vekst med et balansert møte mellom vekstskapende turisme og det autentisk lokale.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.